Jesteś tu:Informacje / Gospodarka / Biskupiec. Bezrobocie nieustannie rośnie.

Biskupiec. Bezrobocie nieustannie rośnie.


Wstawiony przez admin 20 marzec 2003

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w końcu lutego br. Wynosiła 2457 osób i była o 51, tj. 2,1 % wyższa niż miesiąc temu. W odniesieniu do stanu sprzed roku nastąpił wzrost bezrobocia o 119 osób, tj. o 5,1%, a w stosunku do stanu sprzed dwóch lat aż o 573 osoby, tj. o 30,4 %.

W gminie duży odsetek bezrobotnych stanowi młodzież w wieku 18-24 lat jest ich 678 osób. Grupą szczególnie zagrożoną bezrobociem są długotrwale bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy - w końcu lutego ich liczba wynosiła 1226 osób.

Bezrobotni korzystają z różnych źródeł informacji o wolnych miejscach pracy: np. ogłoszeń prasowych, kontaktów osobistych, wizyt u pracodawców. Znajdują i podejmują zatrudnienie poza miejscem zamieszkania / Olsztyn, Barczewo, Mrągowo teren województwa i kraju/. Wyjeżdżają również do pracy za granicę. Ostatnio z terenu gminy Biskupiec do pracy sezonowej przy zbiorze truskawek w Hiszpanii zakwalifikowały się 4 osoby.

Oferty pracy zgłaszane przez pracodawców do Urzędu Pracy stanowią ok. 30-35% ogółu podjęć pracy. Dotyczą przede wszystkim zawodów: sprzedawca, szwaczka, fryzjer, stolarz, ślusarz, frezer-tokarz, robotnik budowlany, robotnik drogowy.

Aktualnie Urząd Pracy uczestniczy w naborze kandydatów na szkolenie zawodowe realizowane w ramach programu PHARE 2000. Dla 25 bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy w wieku 18-34 lat istnieje możliwość skorzystania z kursu budowlanego ze stażem u pracodawcy w firmie Mardi. Natomiast dla absolwentów zostanie zorganizowane szkolenie ze stażem u pracodawcy Styropol - dla 20 osób.
Przyczynami bezrobocia jest zmniejszenie zatrudnienia w istniejących firmach oraz całkowita likwidacja zakładów - w Evicie pracowało 400 osób, w Postępie ponad 100, na restrukturyzacji szpitala pracę straciło 160 osób.

Wpływ ma też czasowe zatrudnianie nowych pracowników (powroty do bezrobocia) oraz wejście na rynek pracy absolwentów szkół ponadpodstawowych - mówi Halina Kaszubowska, starszy doradca zawodowy.

Damian Wołejszo

Reklama

Tłumaczenia