Jesteś tu:Informacje / Gospodarka / Rozwój Gminy Biskupiec w 2001

Rozwój Gminy Biskupiec w 2001


Wstawiony przez admin 17 marzec 2001

Przed nami kolejny rok pracy - rok bogaty w wydarzenia polityczne, czas przygotowania się Polski na wejście do Unii Europejskiej, jesienne wybory parlamentarne ... Dla naszej Gminy rok 2001 niesie ze sobą nowe zadania do realizacji, kontynuowanie przyjętych kierunków inwestowania, rozwiązywanie problemów dnia codziennego.
Niestety, już na początku nowego stulecia przed Gminami stanęły znacznie ograniczone możliwości w porównaniu z latami ubiegłymi. Taka sytuacja może powodować, iż wszelkie inwestycje czy inne wydatki, a tym samym dalszy prężny rozwój Gmin, stanie pod dużym znakiem zapytania.

Największym problemem stało się znaczne zmniejszenie planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział na 2001 r. 2 801 000; planowany udział na 2000 r. 4 726 000). W tej sprawie Burmistrz Biskupca Antoni Parfinowicz wystosował pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Gmina Biskupice, podobnie jak i większość gmin w Polsce, nie posiada niestety dochodów, które uzupełniałyby takie różnice w udziale w podatkach. Taki stan rzeczy spowodował znaczące zmniejszenie wydatków w budżecie w roku 2001.
Mimo "uszczuplenia" tegorocznego budżetu, są możliwości, które mogą sytuację poprawić. Chodzi tu o odzyskanie kosztów poniesionych przez Gminę Biskupice na koniec roku 2000.

W związku ze zmianą karty nauczyciela, a tym samym koniecznością wypłaty podwyżek dla nauczycieli z kasy samorządowej, zaciągnięty został kredyt w wysokości 680 tyś. zł (dochodzą do tego odsetki i prowizja w wysokości 92 000 zł). Oczekujemy w najbliższym czasie na obiecany przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Edukacji Narodowej zwrot powyższych kosztów, co zapewne znacznie zasiliłoby nasze konto.

Mamy także zapewnienie o refundacji z budżetu wojewody (kwota 210 000 zł) wydatków na wykonanie oświetlenia skrzyżowań w sąsiedztwie Biskupca przy trasie Olsztyn-Mrągowo-Szczytno-Bartoszyce oraz w miejscowości Borki Wielkie przy trasie Olsztyn-Mrągowo. Na dniach wpłynęła pierwsza transza refundacji, a więc czekamy na następne wpłaty.
Jeśli powyżej przedstawione działania odniosą oczekiwany skutek śmiało będziemy mogli przystąpić do wykonywania planowanych inwestycji i innych zamierzeń.

Należy pamiętać, iż po realizacji tak dużych przedsięwzięć, jak gazyfikacja, kanalizacja i uciepłownienie miasta, przez kolejne lata należy "zaciskać pasa" i spłacać zaciągnięte na powyższe przedsięwzięcia pożyczki.
W bieżącym roku zamierzamy kontynuować prace nad wodociągowaniem gminy. Planujemy wykonanie dokumentacji technicznej miejscowości Labuch i Biesówko i jeśli będą na to środki przystąpimy do realizacji tej inwestycji.

W związku z ciągłym zapotrzebowaniem na mieszkania władze Gminy Biskupice wystąpiły do Agencji Mienia Wojskowego o nieodpłatne przekazanie miastu 3 budynków na terenie koszar, położonych od strony ul. Wojska Polskiego, do adaptacji na cele mieszkaniowe. Także w powyższym piśmie zwrócono się z prośbą o odpłatne przekazanie obszarów byłego poligonu, położonych na terenie obrębu Biskupiec Kolonia, o łącznej powierzchni 119,77 ha. Teren ten stanowiłby zabezpieczenie potrzeb Gminy na działki budowlane pod budynki jednorodzinne, na które w chwili obecnej jest największe zapotrzebowanie. Nabycie tej nieruchomości rozwiązałoby również problem lokalizacji nowego cmentarza. Ponadto Gmina nabyłaby tereny rozlewiska "Łysek", które są wykorzystywane przez mieszkańców Gminy jako tereny rekreacyjne.

Trwają prace przygotowawcze oficjalnej strony internatowej Gminy Biskupice. Zgodnie z założeniami udostępnione zostaną "internautom" w marcu br. Na stronach www.biskupiec.pl będzie można znaleźć między innymi informacje o historii miasta, danych statystycznych, gospodarce, ważniejszych wydarzeniach, ofercie inwestycyjnej, jak również informację turystyczną, przewodnik po referatach, funkcjonujących w urzędzie, sprawozdania z prac Zarządu, Rady Miejskiej, "Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego" i wiele innych. Obecność na stronach internetowych umożliwi nawiązanie nowych, ciekawych form współpracy, a także będzie stanowiła możliwość pozyskania inwestorów, którzy mogą przyczynić się do znacznego rozwoju naszej gminy.

Na rok 2001 planowana jest sprzedaż dwóch działek:
1. W Rukławkach nad jeziorem Dadaj tereny pod inwestycje o łącznej pow. około 16 ha, z bezpośrednim dostępem do jeziora. W planie zagospodarowania przestrzennego tereny te przeznaczone są na cele rekreacyjne. Przewiduje się tam budowę hotelu z niezbędnym zapleczem, a także powstanie pola namiotowego, z wydzieleniem odrębnych miejsc na namioty i przyczepy turystyczne. Pozostały teren przeznaczony jest na zagospodarowanie w postaci zieleni rekreacyjnej, małych placów sportowych, plaży wraz z pomostami, miejsc na ustawienie obiektów sezonowych gastronomiczno-handlowych, obiektów sanitarnych, kuchni turystycznych. Ponadto do sprzedaży planowane będą działki z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową.

2. Tereny o powierzchni około 35 ha położone w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Biskupca przy trasie Olsztyn-Mrągowo-Suwałki, których atrakcyjność może zwiększyć fakt, iż w w planach modernizacyjnych "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego" został ujęty właśnie remont drogi Warszawa-Szczytno-Biskupiec-Bartoszyce.
Na dzień dzisiejszy przygotowana jest koncepcja programowo-przestrzenna dotycząca terenów przy trasie Olsztyn-Mrągowo, oraz została podjęta uchwała o przystąpieniu do zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego, zmieniając dotychczasowe przeznaczenie terenów:
- na lokalizację Miejsca Obsługi Podróżnych,
- na tereny zieleni rekreacyjnej (między innymi pole golfowe),
- pod zabudowę składowo-magazynową.

Miejsce Obsługi Podróżnych powinno spełniać funkcję turystyczną oraz usługową. Zakłada się, iż na tym terenie powstanie motel z restauracją, barem oraz niezbędnym zapleczem, stanowiska postojowe, jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetleniowe, obiekty stacji paliw, stanowiska obsługi pojazdów, salon samochodowy z serwisem, miejsca na lokalizację biur turystycznych i obiektów gastonomiczno-handlowych.

Jeśli udałoby się, zgodnie z planem, sprzedać powyższe tereny, znaczenie Gminy Biskupiec pod względem turystycznym, a także i inwestycyjnym wzrosłoby, co niewątpliwie miałoby wpływ na dalszy jej rozwój.
Liczymy, iż mimo wymienionych utrudnień i problemów, pojawiających się już na początku nowego roku,będzie to kolejny, pomyślny dla naszej Gminy rok.

Źródło: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Biskupcu

Reklama


Tłumaczenia