Jesteś tu:Informacje / Inne / Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu będzie miało szkołę partnerską

Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu będzie miało szkołę partnerską


Wstawiony przez admin 05 maj 2002

Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu będzie miało szkołę partnerską

W Biskupcu działa od 1 września 1999 roku nowe gimnazjum, mieszczące się w budynku dawnego szpitala, gmachu z 1887 roku. Z powodu przepełnienia w publicznym gimnazjum, z inicjatywy rodziców zainteresowanych kształceniem dzieci bez konieczności wysyłania ich do odległych szkół poza Biskupcem, powstało w styczniu 1999 roku Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Oświaty "ŻAK", którego działaczami zostali miedzy innymi proboszcz parafii Św. Jana ks. Wiesław Badura oraz mgr inż. Kazimierz Łastowski. Przy pomocy datków społecznych został odremontowany zrujnowany gmach dawnego szpitala. Obecnie działa tam gimnazjum pod dyrekcją mgr Anny Zarosy już trzeci rok szkolny.

W stojącym długo bezczynnie budynku kwitnie teraz życie. Szkoła może się już pochwalić szeregiem osiągnięć pedagogicznych jak: II miejsce w konkursie "2000 lat chrześcijaństwa", III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur", IV miejsce w konkursie "Wiedza o zdrowiu" i inne. Szkoła funkcjonuje w oparciu o wybrane programy nauczania, kładąc nacisk na krzewienie zrozumienia przez ucznia naszego świata oraz rządzących w nim praw.

W tym kontekście powstała inicjatywa znalezienia poza granicami kraju szkoły partnerskiej o podobnych programach nauczania. Z pomocą pośpieszyli, przebywający w maju ubiegłego roku w Biskupcu byli niemieccy obywatele tego miasta. Na spotkaniu w zarządzie miasta omawiane były rożne inicjatywy społeczne, które są od wielu lat świadczone przez członków niemieckiego Koła Przyjaciół Biskupca. Na spotkaniu z dyrekcją Katolickiego Gimnazjum Społecznego ich przedstawiciele Reinhard Plehn z Dusseldorfu oraz Bernhard Żuralski z Monachium, postanowili zająć się wyszukaniem w Niemczech odpowiedniej szkoły, co zostało uwieńczone sukcesem.

zdjecie_de.jpg

Partnerstwem z polską szkołą zainteresowało się Katolickie Norbert Gimnazjum w Dormagen nad Renem, niedaleko Kolonii. Szkoła ta istnieje już od 30 lat,
jest wspaniałe wyposażona w pracownie naukowe, obiekty sportowe a uczęszcza do niej aktualnie 1230 uczniów przy 74 pedagogach. W programie nauczania szkoły dominuje otwartość na obce kultury świata, co ma swoje odzwierciedlenie w wielu międzynarodowych partnerstwach, m.in. we Francji, Holandii i w Meksyku.

Aktualnie prowadzone są rozmowy między obu dyrekcjami na temat programu współpracy zarówno pedagogicznej jak i poznawczej dla uczniów obu szkół.

Z pewnością odbędą się liczne wzajemne odwiedziny z korzyścią dla uczniów obu regionów jako, że dla niemieckich uczniów Warmia i Mazury to przyczynek poznawczy do dawnej i młodszej historii oraz świat wspanialej, nienaruszonej natury a dla polskich uczniów Nadrenia, to kraj wspaniałych zabytków oraz najdawniejszych śladów sięgającego tu Imperium Rzymskiego.

W dniu 11.04.2002 w Katolickim Gimnazjum Społecznym w Biskupcu odbyło się spotkanie przedstawicieli Koła Przyjaciół Biskupca z Niemiec reprezentowanego przez pana Reinharda Plehna z Dusseldorfu i p. Grunwalda, z mgr. Anną Zarosa - dyrektorem Gimnazjum Katolickiego, Moniką Soboczyńską - nauczycielką języka niemieckiego, Maciejem Szczyglakiem - nauczycielem historii, pasjonatem regionu Warmii i Mazur, Pawłem Golan - tłumaczem niemieckiego oraz Damianem Wołejszo red. naczelnym Biskupiec OnLine www.biskupiec.com.pl

zdjecie_de_2.jpg

Rozmowa z dyrektor Katolickiego Gimnazjum Społecznego w Biskupcu

Damian Wołejszo- Czego spodziewa się Pani szkoła po tym partnerstwie ?
mgr Anna Zarosa - Wymiana informacji i doświadczenia a przede wszystkim poznania innej kultury, obowiązujących zasad, metod nauczania. Chcemy obustronnie zainteresować nasze dzieci regionem, w którym się znajdujemy, a tym samym jego atrakcjami turystycznymi.

D.W. - Jakie ma Pani plany poznawcze w naszym regionie dla niemieckich uczniów ?
A.Z. - Naturalne , nie zniszczone środowisko Warmii i Mazur, fauna i flora, tradycja oraz zabytki architektoniczne, budzą wielkie zainteresowanie ze strony niemieckiej i będą stanowiły główną część naszego programu współpracy.

Rozmowa z panem Reinhardem Plehnem

D.W. (tłumaczy Monika Soboczyńska) - Jak się Panom udało znaleźć w Niemczech szkołę o podobnym do tutejszego profilu pedagogicznym ?
Reinhard Plehn : Głównym inicjatorem był Pan B. Żuralski. Wspólnie zainteresowaliśmy nasze władze swoim pomysłem w znalezieniu partnerskiej szkoły, które chciałby nawiązać kontakt z podobną szkołą z waszego regionu. Szybki odzew uzyskaliśmy ze szkoły Norbert Gimnazjum w Dormagen

D.W. - Jakimi atrakcjami poznawczymi dysponuje dla polskich uczniów tamtejszy region ?
R.P. - Polskiego ucznia czeka wiele atrakcji, m.in. niedaleko położone miasto Kolonia, ze słynną katedrą z okresu gotyku. Sam region Nadrenii i Pn. Westfalii stanowi ostoję zamków , pałaców i innych zabytków pochodzenia rzymskiego. Przepływa tutaj malownicza rzeka Ren - najdłuższa w Europie.

D.W. - Jakie są główne cele tego spotkania i plany na przyszłość
R.P. - Dzisiejsze spotkanie ma charakter informacyjno - poznawczy. Chcielibyśmy w przeciągu pół roku zawrzeć konkretną współpracę, popartą konkretnymi planami. W tej chwili wszystko jest w toku negocjacji, nie zostały udzielone precyzyjne odpowiedzi z obu szkół.

D.W. - Kto pokrywałaby koszty wyjazdu uczniów
R.P. - W wymianie uczestniczyłyby grupy 15-20 osobowe. Polscy uczniowie mieszkaliby u niemieckich rodzin, w internatach lub schroniskach. Koszty uczestnictwa pokrywałaby strona niemiecka, zarówno szkoła jak i powiat, który w takich przypadkach przeznacza specjalne fundusze.

D.W. - Jakie warunki muszą spełniać uczniowie, aby wyjechać do partnerskiej szkoły ?
R.P. - Głównym warunkiem jest zainteresowanie oraz wola uczestnictwa w takiej wymianie. Nie istnieją konkretne zasady, na podstawie których dokonywałoby się wyboru.

D.W. - Jak wyglądałyby zajęcia polskich uczniów biorących udział w wymianie ?
R.P. - Gimnazjaliści braliby udział w zajęciach szkolnych, mogliby zapisać się na dodatkowe koła zainteresowań takie jak : informatyczne, plastyczne, kulturalne, muzyczne.

zdjecie_de_3.jpg

Życzymy obu szkołom udanego partnerstwa, o czym będziemy mogli poinformować
czytelników w osobnych reportażach.

Damian Wołejszo, Bernhard Żuralski

Reklama


Tłumaczenia