Jesteś tu:Informacje / Inne / "Ocalić od zapomnienia" - projekt wsi Czerwonka

"Ocalić od zapomnienia" - projekt wsi Czerwonka


Wstawiony przez admin 08 czerwuec 2008

"Ocalić od zapomnienia" - projekt wsi Czerwonka

"Ocalić od zapomnienia" - projekt wsi Czerwonka , realizowany z funduszy pozyskanych w konkursie "Aktywna wieś Warmii i Mazur", organizowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego miał swój finał w dniu 31 maja 2008r. Sołtys Irena Gajdzis wraz Radą Sołecką przygotowali festyn, na który przybyli licznie mieszkańcy wsi i okolic oraz zaproszeni goście wspierający pracę nad rozwojem naszej wsi. W Sali Domu Kultury w Czerwonce zorganizowano wystawę prac fotograficzno – plastycznych.

Było to uwieńczeniem prac warsztatowych prowadzonych przez fotografa z Biskupca Pana Romana Bartychę oraz Panią Urszulę Stachowską – nauczycielkę sztuki w miejscowej Szkole Podstawowej. 15 najciekawszych zdjęć, które wpłynęły na konkurs zostało powiększonych i przedstawionych do oceny jury.

Podobnie było z rysunkami. W kategorii zdjęcie, nagrody otrzymali: I m-ce – Ilona Gajdzis, II m-ce – Grzegorz Stachowski, III m-ce – Marlena Gajdzis. W kategorii rysunek: I m-ce - Karolina Białowicz – uczennica Gimnazjum nr 1 w Biskupcu, za Kaplicę wykonaną ołówkiem. II m-ce - Michał Jurkiewicz – uczeń klasy IV SP w Czerwonce, za Kaplicę wykonaną pastelami. III m-ce - Natalia Bieńkowska - uczennica klasy III SP w Czerwonce. Wyróżnienia otrzymały: Małgorzata Sobolewska i Karolina Wojniak – uczennice klasy IV SP w Czerwonce. Kolejnym punktem festynu był "Teatr na polu", propozycja Pani Marzeny Klauzińskiej nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Czerwonce, która prowadziła warsztaty historyczne.

Celem ich było poszerzanie wiedzy o rodzimej wsi i okolicach, jej tradycjach oraz baśniach i legendach z nią związanych. Na podstawie legendy pt: "Dadaj" p. Klauzińska opracowała scenariusz etiudy teatralnej, w której wzięli udział dorośli, młodzież i dzieci przybyli na festyn. Popis miał miejsce na placu zabaw i zdobył uznanie zarówno widzów jak i samych grających. Podczas festyn nie zabrakło atrakcji zarówno dla dzieci (loteria fantowa, zabawy rekreacyjno–sportowe, słodkie niespodzianki) jak i dorosłych (grill, potyczki rodzinne, zabawa taneczna).

Dzięki operatywności pani sołtys w Czerwonce odbyła się wspaniała zabawa integrująca mieszkańców i pozwalająca połączyć przyjemne z pożytecznym. Hojność sponsorów pozwoliła sprawić wiele radości najmłodszym mieszkańcom wsi i uczcić ich święto "Dzień dziecka". Należy wspomnieć o Zakładach Mięsnych "Warmia" Państwo Domin, Zakładzie fotograficznym Państwa Bartycha, hurtowni "Wipsór" Pana Roszkowskiego, hurtowni "Wielemix", oddziale PKO BP w Biskupcu, Firmie "Jumar" w Łęgajnach, właścicielach sklepu "Ew" Bożenie i Grzegorzu Starzyńskich, Panu Mariuszu Bołoczko, Pani Urszuli Okorskiej, Radnym Krzysztofie Okorskim, Pani Burmistrz Elżbiecie Samorajczyk… Projekt "Ocalić od zapomnienia" skierowany był do szerokiej grupy odbiorców. Pozwolił rozbudzić zainteresowania i ujawnił wiele talentów. Dał możliwość promocji wsi przez założenia strony internetowej, czym zajęła się p. Aleksandra Felczak. Wystawa prac fotograficznych i plastycznych będzie prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Biskupcu, co z pewnością zachęci oglądających do odwiedzenia Czerwonki.

Źródło: biskupiec.pl

Reklama


Tłumaczenia