Jesteś tu:Informacje / Styl życia / Doroczny zjazd obywateli byłego Bischofsburga

Doroczny zjazd obywateli byłego Bischofsburga


Wstawiony przez admin 20 październik 2001

W dniach 24 - 27.08.01 odbył się , jak co roku, doroczny zjazd obywateli byłego Bischofsburga, przybyłych z odległych miejscowości całych Niemiec do Nieheim w Westfalii, małego miasteczka wielkością i położeniem przypominającą Biskupiec.

Była to przed wszystkim okazja do podzielenia się ze wszystkimi przybyłymi wrażeniami grupy byłych obywateli Bischofsburga, która w tym roku w dniach 21 - 23.05 wizytowała w Biskupcu. Obok dzielenia się licznymi wrażeniami z oficjalnych przyjęć w Biskupcu i spotkań w wieloma przyjaciółmi wśród dzisiejszych obywateli, pokazywane byli liczne nakręcone tam filmy wideo oraz wyświetlane zdjęcia fotograficzne.

Tak na przykład obejrzano zarejestrowaną na filmie uroczystą mszę św. W kościele św. Jana Chrzciciela, którą koncelebrowali dwujęzycznie ksiądz proboszcz Badura oraz niemiecki ksiądz Schmeier, pochodzący z Gettyngi a opiekujący się od 5 lat mniejszością niemiecką na Warmii. Kościół był wypełniony po brzegi zarówno niemieckimi jak i polskimi wiernymi. W siedzibie zarządu miasta gości z Niemiec podejmował burmistrz Antoni Parfinowicz, który zaprosił na to spotkanie również przewodniczącego Rady Miasta Jana Uzorko oraz burmistrzów wzgl. przewodniczących Rad z kilku miast powiatu jak Reszla, Bisztynka i Kolna. Burmistrz Parfinowicz serdecznie podziękował wszystkim byłym obywatelom Biskupca za ich wieloletnie angażowanie się humanitarnych pomocach dla potrzeb społecznych miasta. W imieniu przybyłych zapewnił o dalszym emocjonalnym związku z byłą ojczyzną Reinhard Plehn, diakon i działacz arcybiskupstwa w Kolonii.

Powiedział on: " Duch człowiek decyduje o jego działalności, którą Bóg Wszechmogący szczęści. Rozmawiamy różnymi językami, ale dusz nasze wspólną myślą." W restauracji Kaskada odbył się uroczysty obiad na zaproszenie burmistrza. Dyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu Ryszard Zieliński zaprosił przybyłych na spotkanie z gronem nauczycielskim oraz uczniami którzy przygotowali dwugodzinny pokaz umiejętności akrobatyczno - tanecznych, chóralnych oraz rozrywkowych.

Wielu uczestników wizyty w Biskupcu odwiedziło też niektóre zakłady pomocy społecznej, które krąg przyjaciół Biskupca od wielu lat wspomaga humanitarnie, jak Dom Dziecka, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach. Niemiecka mniejszość narodowa z rejonu Biskupca też krajanów z Niemiec. Nawiązano też nowe kontakty, które w przyszłości powinny dać efekty. Bogdan Żuralski, dziś mieszkaniec Monachium, którego dziadek dr. Med. Walenty Żuralski w roku 1887 był współtwórcą oraz pierwszym dyrektorem Katolickiego Szpital św. Józefa w Biskupcu, nawiązał współpracę z Katolickim Społecznym Gimnazjum w Biskupcu, rezydującym w odrestaurowanym gmachu dawnego szpitala. Wspólnie z dyrektorką gimnazjum mgr. Anną Zarosą będą działali na rzecz współpracy partnerskiej z którymś z gimnazjów diecezji Kolońskiej. Tak więc w przyszłym roku niewątpliwie odwiedzą Biskupiec zarówno dawni jego obywatele jak i dzisiejsza generacja młodzieży niemieckiej.

Reklama


Tłumaczenia