Jesteś tu:Informacje / Polityka

Polityka


Polityka

Biskupiec wybrał UE

2003-06-10  

7-8 czerwca stał się dniem, w którym Polacy mogli dokonać wyboru, zadecydować o dalszych losach kraju, opowiedzieć się za lub przeciw przystąpieniu do struktur UE.

Współpraca partnerska

2003-04-15  

Na Sesji Rady Miejskiej w Biskupcu została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia woli o nawiązaniu współpracy partnerskiej Biskupca z miastem Most w Czechach.

Biskupiec bliżej UE

2003-02-27  
Biskupiec bliżej UE

W Biskupieckim Domu Kultury zainaugurowano wojewódzką kampanię informacyjną, która miała przybliżyć społeczeństwu korzyści i straty jakie wiążą się z naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Nowy burmistrz w Biskupcu

2002-11-12  

Nowym burmistrzem Biskupca został Marek Domin.

Liczba głosów w drugiej turze:

Domin Marek otrzymał - 3 223 głosów
Łastowski Kazimierz Henryk otrzymał - 3 036 głosów

Wybory burmistrza Biskupca

2002-10-28  
Wybory burmistrza Biskupca

Komisja potwierdza, że otrzymała protokoły głosowania od 18 komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła - 15 041

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania - 7850

Głosów ważnych oddano - 7658

Biskupiec nadal walczy o powiat

2002-06-20  

Nadal trwają konsultacje z mieszkańcami w sprawie utworzenia powiatu z siedzibą w Biskupcu. Wymóg przeprowadzenia konsultacji przed złożeniem wniosku przez Radę Miejską o utworzenie powiatu, wynika z art. 3b ust.1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

Narodowy Spis Powszechny 2002

2002-06-12  

Od 21 maja do 8 czerwca 2002 r. przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań oraz Powszechny Spis Rolny. Jest to największe przedsięwzięcie badawcze, organizacyjne i administracyjne w historii państwowości polskiej. Szczególne znaczenie Spisu Ludności i Mieszkań polega na tym, że stanowi on bilans przemian społecznych w latach 1988 - 2002.

Reklama


Tłumaczenia