Jesteś tu:Turystyka

Turystyka


Turystyka

Rzeka Babant i jezioro Białe - obszar chronionego krajobrazu

"Rzeka Babant i jezioro Białe" - zespół przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, póz. 20). Obiekt położony jest również na terenie gminy Sorkwity, Dźwierzuty i Piecki) i zajmuje łącznie powierzchnię 11 615 ha.

Parki wiejskie w Gminie Biskupiec

Uchwałą Nr XXIV/270/93 z dnia 28 kwietnia 1993 r. Rada Miejska w Biskupcu ustanowiła park wiejski w miejscowości Czerwonka zajmujący powierzchnię 2,23 ha. Zarząd nad parkiem sprawuje Szkółce Pod stawowa w Czerwonce, która wnioskowała o jego utworzenie. Drzewostan buduje m.in. grab, jesion, brzoza i osika w wieku 35-50 lat, chociaż spotykana jest również lipa drobnolistna w wieku 80-110 lat.

Hotelik Atelier

Hotelik Atelier

Hotelik Atelier (całoroczny) - ul. Mickiewicza 31, 11-300 Biskupiec (tel. 715-51-15), 13 pokoi (24 miejsca), sala bankietowa, bar, parking.

Hotel Grajan

Hotel Grajan (całoroczny) - 11-310 Wilimy, nad jeziorem Dadaj (tel. 715-39-91, 715-49-68); 80 pokoi, restauracja, klub nocny, drink bar, sauna, siłownia, bilard, parking, plaża, sprzęt pływający, molo, ogniska.

Restauracja "Stara Kaflarnia"

Restauracja "Stara Kaflarnia" (całoroczny) ul. Wojska Polskiego 1, 11-300 Biskupiec (tel. 715 57 27); 7 pokoi (15 miejsc), drink bar, dyskoteka, bilard, fitness, siłownia, sauna.

Pensjonat Hemiro

Pensjonat Hemiro "U Marysiaków" (całoroczny) - Wilimy 18, 11-310 Czerwonka (tel. 715-47-95); 8 pokoi (23 miejsca), restauracja, drink bar, sala taneczna, ogniska, konie, organizacja wycieczek, zimą kuligi.

Świat roślin w gminie Biskupiec

Świat roślin w gminie Biskupiec

Świat przyrody ożywionej omawianego terenu odznacza się wieloma specyficznymi cechami: młody wiek flory rozwiniętej dopiero po wycofaniu się lądolodu, bogactwo gatunków północnych, wygasanie zasięgów licznych gatunków roślin środkowo- i zachodnioeuropejskich. Florę regionu najliczniej reprezentują gatunki charakterystyczne dla elementu borealnego i subboralnego. Wynika to z położenia geograficznego regionu oraz pozostaje w ścisłym związku z historią flory (późne ustąpienie lądolodu) oraz panującymi warunkami klimatycznymi i geomorfologicznymi.

Reklama

Tłumaczenia