Jesteś tu:Biskupiec

Biskupiec


Biskupiec. Bezrobocie nieustannie rośnie.

2003-03-20  

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w końcu lutego br. Wynosiła 2457 osób i była o 51, tj. 2,1 % wyższa niż miesiąc temu. W odniesieniu do stanu sprzed roku nastąpił wzrost bezrobocia o 119 osób, tj. o 5,1%, a w stosunku do stanu sprzed dwóch lat aż o 573 osoby, tj. o 30,4 %.

Biskupiec negocjuje po niemiecku

2003-03-16  

W piątek odbyło się spotkanie przedstawicieli niemieckiego stowarzyszenia "Wspólnota Powiatu Reszel w Neuss - Niemcy", reprezentowana przez Ernsta Grunwalda oraz Reinharda Plehna z władzami miasta Biskupiec. Kurtuazyjny charakter wizyty miał na celu wspólne zapoznanie i przedstawienie planów współpracy na przyszłość.

Biskupiec bliżej UE

2003-02-27  
Biskupiec bliżej UE

W Biskupieckim Domu Kultury zainaugurowano wojewódzką kampanię informacyjną, która miała przybliżyć społeczeństwu korzyści i straty jakie wiążą się z naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Uroczyste otwarcie hali sportowo-widowiskowej

2003-02-22  

W dniu 20 lutego br. w Biskupcu odbyło się oficjalne oddanie do użytku hali sportowo-widowiskowej, znajdującej się na terenie zlikwidowanej Jednostki Wojskowej przy Al.Broni 10. Obiekt był w złym stanie technicznym. Wspólnymi siłami Starostwa Powiatowego oraz gminy Biskupiec sfinansowany został remont, który kosztował około 1 100 000 złotych.

"Sukcesy 2002" rozdane

2003-02-15  
"Sukcesy 2002" rozdane

13 lutego 2003r. w restauracji "Stara Kaflarnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami społeczności lokalnej wyróżniającymi się w dziedzinie nauki, kultury i sportu, oraz których działalność w istotny sposób wypłynęła na rozwój, bądź promocję miasta i gminy Biskupiec.

Lukas ratuje życie

2003-02-12  

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu otrzymała hydrauliczny ciężki zestaw ratownictwa drogowego.

Oficjalne wręczenie certyfikatu

2003-02-10  
Oficjalne wręczenie certyfikatu

W piątek 7 lutego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przyznało Szpitalowi Powiatowemu w Biskupcu certyfikat jakości. Wyróżnienie świadczy o najwyższym standardzie usług medycznych, które przyznano do grudnia 2005 r. Biskupiecka placówka stała się czwartą w regionie, która posiada taki dokument.

Reklama


Tłumaczenia