Jesteś tu:Biskupczanie / Wywiad z Burmistrzem Miasta Biskupiec - Markiem Dominem

Wywiad z Burmistrzem Miasta Biskupiec - Markiem Dominem


Wstawiony przez admin 27 maj 2004

Wywiad z Burmistrzem Miasta Biskupiec - Markiem Dominem

W programie przedstawionym w wiecu przedwyborczym stawiał Pan na rozwój turystyki i promocję regionu. Jak będzie wyglądała realizacja tego programu?

Turystyka w gminie Biskupiec, zacznie się rozwijać po stworzeniu optymalnych warunków dla inwestorów. Tak jak powiedziałem, zrobię wszystko aby Biskupiec za 4 lata stał się innym - atrakcyjnym turystycznie miastem. Ogłosiłem przetarg na koncepcję kanalizacji całej gminy, będę chciał jeszcze w tym roku rozstrzygnąć przetarg na kanalizację w obrębie jeziora Dadaj, tak aby Wilimy stały się atrakcyjnym miejscem na realizację inwestycji służących rekreacji i wypoczynkowi.
Do połowy lipca zamierzamy także przeprowadzić kanalizację Najdymowa, która pozwoli rozpocząć inwestycje w postaci budowy kompleksów wypoczynkowych.
Wzmocniony zostanie także dział promocji miasta poprzez zatrudnienie pracownika, który zajmował się będzie opracowaniem dokumentacji związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy pomocowych.

Jest Pan związany z Polskim Stronnictwem Ludowym, czy jako członek tego ugrupowania nie odczuwa Pan , że część mieszkańców miasta może odnieść wrażenie , że Pańskie działania skierowane będą bardziej w kierunku wsi?

W przedsięwzięciach inwestycyjnych ważny jest zarówno rozwój wsi jak i miasta. Już na początku kadencji Rada Miasta rozpoczęła opracowywanie 6 projektów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
Kilka dni temu zgłosił się inwestor , który chce na terenie gminy Biskupiec wybudować niedużą firmę zatrudniającą 15 osób. Inwestorowi temu zostały już przedstawione tereny, na którym mógłby zacząć działalność.
W mieście planujemy budowę amfiteatru , budowę nowego cmentarza, oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, rozważana jest także budowa basenu.

Panie Burmistrzu co z mieszkaniami w Biskupcu ?

Na pewno będziemy budować. Analizowana jest koncepcja TBS lub innego rodzaju budownictwa. Poleciłem szukać atrakcyjnego terenu pod budownictwo wielorodzinne. Musi być to taki teren , który zachęcałby do zakupu mieszkań.

W 2004 Pan jako Burmistrz i obecna Rada Miejska będziecie wprowadzać Biskupiec w struktury Unii Europejskiej , Trudne zadanie przed Panem ?

Czemu trudne ?

Weźmy np. problem z wysypiskiem śmieci i oczyszczalnią ścieków , czy spełniają normy europejskie?

Wysypisko spełnia wszystkie normy , a oczyszczalnia ścieków jest wykorzystana w tej chwili tylko w 50%

A sprawa wodociągów?

Do końca kadencji powinno zostać skanalizowanych wiele wsi, sprawa wodociągów rozwiązana będzie kompleksowo w całej gminie.

Co na przykład z segregacją śmieci w mieście, może już czas zacząć edukację mieszkańców Biskupca w tym kierunku ?

To jest pomysł bardzo dobry, czekam na propozycje !
Zostanie powołana grupa specjalistów z ochrony środowiska, która opracuje projekt dalszego zagospodarowania odpadów łącznie z ich segregacją. Przekształceniu może ulec obecne wysypisko śmieci lub powstanie międzygminne rozwiązanie.

Czy ma pan pomysł na wykorzystanie budynków jednostki wojskowej czy nieczynnego już od dawna browaru ?

W sprawie browaru spotkam się niedługo z właścicielem, aby zapoznać się z jego planami na przyszłość.
Problem zagospodarowania jednostki wojskowej to bardzo trudny temat do rozwiązania.
Chciałbym aby powstała tam np. uczelnia, ale to nie jest łatwy pomysł do zrealizowania.
Jeśli nie uczelnia, to jeden z budynków chciałbym przeznaczyć na centrum sportowe
Na pewno będę myślał , co z tym zrobić i zachęcam wszystkich do poszukiwania wraz ze mną jakiegoś rozwiązania

Za największą porażkę poprzedniej Rady Miejskiej można uznać to, że Biskupiec nie został powiatem, czy uważa Pan , że to koniec marzeń o powiecie?

Powiat w Biskupcu mógł powstać. Dzisiaj sprawa jest bardzo trudna.
Jeśli miasto ma być siedzibą powiatu , musi tętnić życiem. Należałoby także odbudować i utrzymywać dobre stosunki z sąsiednimi gminami..
Widzę szansę, ale będę szczery - niezbyt wielką !!!
Moje działania będą zmierzać by Biskupiec był liderem wśród okolicznych miast.

Czy Biskupiec myśli o nawiązaniu partnerstwa z innym miastem np. z Niemiec ?

Biskupiec nie współpracuje z żadnym miastem partnerskim na zachodzie. Jest to poważny błąd, zwłaszcza w obliczu wejścia do UE. Bardzo chętnie podjęlibyśmy taką współpracę. Może z jednym z miast z powiatu Osnabrüeck, z którym współpracuje Powiat Olsztyński.

Na pewno znana jest Panu sytuacja o wyjeżdżaniu młodych i zdolnych ludzi z Biskupca . Jak ich zatrzymać i skłonić aby tu pozostali ?

Przyszłość młodych mieszkańców zależeć będzie od tego jak będzie rozwijała się gmina, jak będzie rozwijało się budownictwo, czy będzie praca. Wówczas młodzi będą zostawać wiążąc swoją przyszłość z Biskupcem. W tym kierunku będziemy pracować i zachęcać do współpracy tych wszystkich, którym nie jest obojętna przyszłość.

Miejmy nadzieję, że z sukcesem .
Dziękujemy za rozmowę

Rozmawiali: Damian Wołejszo, jm

Reklama


Tłumaczenia