Jesteś tu:Historia / Ciekawostki historyczne / Żuralscy z Biskupca - notka biograficzna

Żuralscy z Biskupca - notka biograficzna


Wstawiony przez admin 23 listopad 2009

Strona zachodnia rynku, zdjęcie z okresu siedziby rodziny Żuralskich

Ród Żuralskich herbu Godziemba przywędrował ze Żmudzi i pisał się wtedy Żurawski. Było to w końcu 18 wieku i miało niewątpliwie do czynienia z rozbiorami. Żuralscy osiedli pod Lubawą na wsi w Złotowie a następnie w Byszwałdzie. Wiadomo, że Walenty Żuralski , urodzony w roku 1818 w Byszwałdzie, osiadł wraz z żoną Justyna Zdrojowską herbu Junosza na własnej ziemi w Kazanicach. Tam przyszedł na świat w roku 1858 syn jego też Walenty, późniejszy lekarz medycyny w Biskupcu. Walenty uczęszczał do gimnazjum w Nowym Mieście a maturę zdał w 1881 roku w Chełmie Pomorskim, skąd droga zaprowadziła jego na medycynę uniwersytetu w Berlinie.

pokolenie-zuralskich_0.jpg tadeusz-zuralski_0.jpg
Trzy pokolenia Żuralskich:
dr. med. Walenty
Prof. dr. med. Tadeusz
oraz Bogdan
Por.dr.med.
Tadeusz Żuralski w dniu mobilizacji sierpień 1939 r. u siebie w domu w Poznaniu, na chwilę przed wyruszeniem.

Z zapisu w aktach archiwalnych spisu personelu medycznego obszaru administracyjnego Królewca wynika, że Dr.med.Walenty Żuralski, wyznania katolickiego, rocznik 1858, po uzyskaniu dyplomu lekarza w dniu 22 maja 1886 roku osiadł w Biskupcu powiat Reszel. Zapis ten określa też licencję jaką uzyskał Dr. Żuralski od władz Królestwa Prus do wykonywania w Biskupcu: prowadzenie apteki oraz szpitala parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Biskupcu, określonego na 44 łóżek dla pacjentów oraz 14 osób personelu. Z zapisu na rok 1889 i 1890 wynika również, że piastował urząd lekarza kasy chorych z pensją, w wysokości 300 marek.

Z metryki urodzenia w dniu 14 września 1894 roku jego syna Tadeusza wynika, że siedzibą rodziny Żuralskich był dom przy Markt Platz nr.4. Tu zresztą przyszła też na świat w roku 1991 córka dr . Żuralskiego Irena. Żoną dr . Żuralskiego była Wanda z Koźmińskich, pochodząca z Kaszub a urodzona w Kościerzynie. Z obecnego stanu wiedzy nie wiadomo, jak długo działał dr. Żuralski w Biskupcu, ale z pewnością do początku XX wieku, gdyż wybuch pierwszej wojny światowej zastał jego we własnej praktyce lekarskiej w Gdańsku.

Ciekawe a zarazem tragiczne są losy obojga dzieci dr. Żuralskiego. Tadeusz zdał maturę w królewskim gimnazjum w Gdańsku, skończył jak ojciec medycynę w Berlinie, w wolnej Polsce został prymariuszem Szpitala Ginekologicznego w Poznaniu i był wykładowcą na Uniwersytecie Poznańskim. Prof.dr.med. Tadeusz Żuralski prowadził do momentu wybuchu drugiej wojny światowej własną klinikę położniczo-ginekologiczną w Poznaniu oraz wzorem swojego ojca był naczelnym lekarzem Szpitala Kasy chorych w Poznaniu. W tym czasie wydał wiele prac naukowych w Poznańskim Wydawnictwie Naukowym, znajdujących się do dziś w bibliotekach uniwersyteckich wielu krajów a także bibliotece Kongresu USA. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku jako porucznik-lekarz, znalazł się, w VII Szpitalu Zapasowym W.P. w Białowierzy, gdzie dostał się do niewoli sowieckiej i figuruje na liście zamordowanych oficerów Wojska Polskiego w Katyniu.

Akt urodzenia z 1913 r.
Akt urodzenia z 1913 r - warto zwrócić uwagę na dawne znaczki pocztowe i pieczątkę ( w powiększeniu )

Irena wyszła za mąż w wolnej Polsce za dr. prawa Mieczysława Nawrowskiego, późniejszego prezydenta miasta Bydgoszczy, zamordowanego we wrześniu 1939 roku przez hitlerowców. Irena też zginęła tragicznie w 1928 roku, na strzeżonym ale nie zamkniętym przejeździe kolejowym pod Toruniem.
Potomkami tych Biskupczan są syn Bogdan Żuralski, wieloletni szef produkcji filmowej Telewizji Polskiej w Warszawie oraz Janina Żuralska, wieloletni dyrektor finansowy inwestycji miejskich w Szczecinie, oboje na emeryturze zamieszkali wraz z rodzinami w Niemczech. Również na emeryturze są trzy siostry Nawrowskie, które po wojnie nie powróciły po parcelacji do ich majątku Palędzie koło Migilna i mieszkają dziś wraz z rodzinami w Warszawie, Szczecinie względnie w Słupsku.

Mimo upływu czasu, wydarzeń historycznych oraz zniszczeń w archiwach, niecodzienne jest uchwycenie losów byłych obywateli Biskupca, rodziny Żuralskich i ich potomków.

Reklama


Tłumaczenia