Jesteś tu:Historia / Ciekawostki historyczne / Historia apteki w byłym Bischofsburg Kr.Rossel

Historia apteki w byłym Bischofsburg Kr.Rossel


Wstawiony przez admin 12 listopad 2009

Apteka w Biskupcu

W którym roku powstała apteka w Biskupcu trudno dzisiaj dociec, gdyż nie mówią o tym zapiski w archiwach byłego Bischofsburga. Pierwszy zapis mówi o tym, że l kwietnia 1800 roku aptekarz Ernst Neustein sprzedał aptekę położoną przy ul Kościelnej l (Kirchgasse) aptekarzowi Gottfried Stockhausen z Gerdauen (dziś Żeleznodorożny) za 1715 guldenów. Ponieważ sprzedającemu zaginęły dokumenty nadania praw prowadzenia apteki w Biskupcu, nowy właściciel otrzymał w dniu l lipca 1802 roku od Króla Prus nadanie praw z wpisaniem do księgi wieczystej oraz praw spadkobierczych. Kamienicę przy Kościelnej l Stockhausen odkupił od rodziny Palmowskich w dniu 25 października 1800 roku za 700 talarów.

W roku 1856 przejął aptekę nowy właściciel Thiel, który przeniósł ją jednak pod nowy adres Markt Platz 22. Następnym właścicielem został aptekarz Auschwitz, który w roku 1889 sprzedał ją aptekarzowi Louis Seegers. W roku 1897 przejął aptekę Ernst Schnabel, który w roku 1904 wraz z rodzina cudem uniknął śmierci, w czasie pożaru zabytkowej kamienicy. Rodzina siedzała właśnie przy obiedzie, kiedy nastąpił wybuch kotła z gorącą wodą, co spowodowało pożar i wypalenie całego domu. Aptekarz Schnabel sfinansował budowę nowej kamienicy pod tym samym adresem a aptekę przejęła w roku 1928 jego przybrana córka aptekarzowa Ełna Gerlach. Ostatnim aptekarzem w byłym Bischofsburgu był autor wyżej wymienionego artykułu Franz Kloeren, który przejął ją w maju 1935 roku i prowadził do dnia ucieczki 22 stycznia 1945 roku. Autor podaje jeszcze informację, że w Biskupcu prowadziła te, aptekę po wojnie jako państwową aptekarzowa z Warszawy Zofia Syczepańska a asystentką była aż do lat 60-tych Gertruda Komorowska,pracownica tej apteki od lat 30-tych.
Ciekawym uzupełnieniem historii apteki w Biskupcu jest zapis w spisie personelu medycznego obszaru administracyjnego Królewca, z którego wynika, że Dr.med.Walenty Żuralski, wyznania katolickiego, rocznik 1858, otrzymał w 1886 roku od Króla Prus licencję do prowadzenia w Biskupcu szpitala oraz apteki parafii katolickiej. Tak, więc conajmniej od tego czasu Biskupice posiadał dwie apteki .
(na podstawie artykułu w czasopiśmie "Rosseler Heimatbote" rocznik 11, rok 1964, strona 578)

Informacje dostarczył Bogdan Żuralski

Reklama


Tłumaczenia