Jesteś tu:Informacje / Inwestujemy w zdrowie

Inwestujemy w zdrowie


Wstawiony przez admin 30 październik 2018

szpital, biskupiec

"Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja istniejącego Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii"
– to nazwa inwestycji podjętej przez Powiat Olsztyński, której prace wykonawcze potrwają 1 rok.

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). Placówka realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu: lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ratownictwa medycznego oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Posiada również bazę diagnostyczną oraz dział rehabilitacji i fizykoterapii realizujące świadczenia na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych, leczonych ambulatoryjnie oraz na rzecz osób kierowanych przez inne zakłady ochrony zdrowia, współpracujące z placówką.

- Przebudowa Szpitala Powiatowego w Biskupcu jest bodaj najbardziej wyczekiwaną inwestycją Powiatu Olsztyńskiego, i to od wielu lat. To jednocześnie największa i najdroższa inwestycja Powiatu, bo wkład z budżetu samego Powiatu wynosi aż 17 mln zł
na 22,3 mln zł kwoty całkowitej – mówi starosta olsztyński Małgorzata Chyziak.

Placówka świadczy swoje usługi przede wszystkim mieszkańcom gmin: Biskupiec, Jeziorany oraz Kolno, ale w szpitalu leczą się również osoby zamieszkujące sąsiednie powiaty: bartoszycki, mrągowski, kętrzyński i szczycieński. Głównym powodem, dla którego pacjenci wybierają leczenie w tutejszej placówce, jest szeroki wachlarz usług specjalistycznych oraz wysoka jakość leczenia i pobytu. Podnoszenie jakości świadczonych usług skutkuje rosnącą liczbą pacjentów również spoza obwodu leczniczego (w roku 2017 ponad 57,8%) oraz niezwykle wysokim poziomem ich zadowolenia (aż 98,7% w roku 2017). Jak podkreślają inwestorzy, po zakończeniu prac szpital w Biskupcu będzie jednym z najnowocześniejszych szpitali powiatowych w naszym regionie.

– Podjęta inwestycja jest kluczowa i największa w historii szpitala. Placówka oczekiwała na jej realizację wiele lat, aż wreszcie w obecnej kadencji Rady Powiatu zapadła decyzja o jej dofinansowaniu. Przygotowanie dokumentacji projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami trwało trzy lata, a podpisana umowa jest zwieńczeniem pracy wielu osób, w tym pracowników szpitala oraz firm zewnętrznych – podkreśla dyrektor szpitala Marek Pietras.

Oprócz rozbudowy i modernizacji poszczególnych oddziałów szpitala, istotnym elementem inwestycji jest także zakup sprzętu i wyposażenia medycznego. Zakupione zostaną m.in. nowoczesne stoły operacyjne, aparaty do znieczuleń, kolumny sufi towe, kardiomonitory z centralą, respiratory, aparaty rtg i usg, videolaryngoskopy, sterylizatory, myjnia-dezynfektor do narzędzi, myjnia-stacja ultradźwiękowa
do uzdatniania wody i wiele innych.

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli na zwiększenie liczby wykonywanych świadczeń o 10-15%, a tym samym skróci czas oczekiwania na leczenie operacyjne, np. na wszczepienie endoprotezy obniży się o 3-4 miesiące. Dzięki modernizacji szpitala
można będzie również rozwinąć operacje naprawczo-rekonstrukcyjne w zakresie leczenia schorzeń stawów barkowych. Personel medyczny już odbywa szkolenia w tym kierunku.

"Wieści z Powiatu" nr 1 (110) 2018
Etykietowanie

Reklama


Tłumaczenia