Jesteś tu:Informacje / Gospodarka / Nie masz pracy? Załóż firmę!

Nie masz pracy? Załóż firmę!


Wstawiony przez admin 29 lipiec 2010

Nawet do 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej i kilkumiesięczne wsparcie pomostowe – na taką pomoc mogą liczyć mieszkańcy powiatu, którzy stracili pracę nie ze swojej winy lub pracodawca nie przedłużył im umowy. Dotacje na otwarcie działalności mogą dostać też osoby długotrwale bezrobotne, czy kobiety wracające z urlopu macierzyńskiego.

W powiecie ruszyły właśnie dwa projekty unijne skierowane do mieszkańców powiatu, którzy mają problemy związane z zatrudnieniem.
Pierwszy z projektów pod nazwą „Straciłeś pracę? Masz pracę! Działania outplacementowe w powiecie iławskim, ostródzkim i olsztyńskim” realizuje Iławska Izba Gospodarcza. Projekt ten jest skierowany do trzech grup osób, czyli tych: które w ciągu ostatnich 6 miesięcy utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, które otrzymały wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę i pozostającą w okresie wypowiedzenia oraz którym pracodawca nie przedłużył umowy o pracę.

Trwa rekrutacja do tego projektu Szczegółowe info o projekcie pod numerem telefonu 0 89 526 53 29. Formularze są dostępne na stronie projektu (www.maszprace-efs.pl). Drugi projekt, dzięki któremu mieszkańcy powiatu będą mogli otrzymać unijną dotację na założenie fi rmy w wysokości do 37 tys. zł jest projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie (w ramach PO Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia) - Rekrutacja ruszy w połowie sierpnia – informuje Paweł Strączek z działu projektów FRDL w Olsztynie. – Projekt jest skierowany do mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Liczymy, że dzięki projektowi powstanie około 50 firm. W projekcie FRDL premiowane będą osoby długotrwale bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, osoby do 25 i po 45 roku życia oraz osoby z terenów wiejskich. Osoby zakwalifikowane do projektu mogą otrzymać po około 37 tys. zł na otwarcie firmy oraz półroczne wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł miesięcznie. Wkrótce ruszy strona internetowa projektu. Szczegółowe informacje o projekcie pod numerem telefonu: 0 89 521 87 82.

JaN, Tygodnik Warmiński
Etykietowanie

Reklama


Tłumaczenia