Jesteś tu:Informacje / Inne / GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY - "RÓWNI NA RYNKU PRACY" W BISKUPCU

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY - "RÓWNI NA RYNKU PRACY" W BISKUPCU


Wstawiony przez admin 01 czerwuec 2014

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY - "RÓWNI NA RYNKU PRACY" W BISKUPCU

1 kwietnia 2014 roku Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu „Równi na rynku pracy”. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, będzie realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - inicjatywy Komisji Europejskiej. Młodzi ludzie w wieku 16 - 18 lat będą mieli szansę całkowicie bezpłatnie uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Jeśli jesteś w wieku 18-24 lata i znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, jesteś osobą bezrobotną, nie uczysz się i nie uczestniczysz w żadnych szkoleniach to…Pomożemy Ci całkowicie bezpłatnie zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe !
Dzięki programowi „Gwarancje dla Młodzieży” uzupełnisz lub podniesiesz swoje kwalifikacje oraz zdobędziesz płatny staż u pracodawcy !!!
Proponowane formy wsparcia to m.in.:
• Poradnictwo zawodowe,
• Szkolenia zawodowe (wybierasz kurs do którego masz predyspozycje),
• Szkolenia z zakresu wybranego języka obcego oraz komputerowe 
• Kurs prawa jazdy kat. B (dla chętnych),
• Staże zawodowe wraz ze stypendium u pracodawców,
• Wsparcie zatrudnienia (bezpłatne wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie NNW; refundacja opieki nad dzieckiem).

Po szczegóły zgłoś się do
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Biskupcu
11-300 Biskupiec ul. Pionierów 6
tel. 517 609 062 e-mail: pppbiskupiec@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Biskupcu 
11-300 Biskupiec ul. Pionierów 6
tel. 517 587 361, e-mail: mckbiskupiec@ohp.pl

Etykietowanie

Reklama


Tłumaczenia