Jesteś tu:Informacje / Inne / Powstanie ścieżka rowerowa

Powstanie ścieżka rowerowa


Wstawiony przez admin 27 marzec 2009

23.03.2009r. w Urzędzie Marszałkowskim w obecności Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Jacka Protasa i W-ce Marszałek Urszuli Pasławskiej, Burmistrz Biskupca Elżbieta Samorajczyk i Skarbnik Gminy Elżbieta Kaczmarczyk podpisały umowę na budowę ścieżki rowerowej.
Ścieżka będzie przebiegała w ciągu drogi powiatowej Rukławki - Biskupiec - Rzeck.

Projekt dofinansowany zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa 2. Turystyka. Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Podziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Wartość zadania wynosi 3 645 601,15 mln złotych, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 1 822 800, 57 mln zł., pozostałe koszty zostaną sfinansowane z budżetu Gminy.

Źródło: biskupiec.pl

Reklama


Tłumaczenia