Jesteś tu:Informacje / Inne / Ilość porad rośnie

Ilość porad rośnie


Wstawiony przez admin 28 styczeń 2010

Mieszkańcy powiatu coraz częściej korzystają z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W 2009 roku konsumenci zgłaszali się po pomoc lub poradę aż 1600 razy, głównie w sprawach dotyczących umów zawieranych na odległość, usług telekomunikacyjnych , wadliwego obuwia czy telefonów. Andrzej Kampa, Powiatowy Rzecznik Konsumentów miał w ubiegłym roku ręce pełne roboty. - Ilość porad wzrasta z roku na rok w dużym tempie – mówi Andrzej Kampa. – Dla porównania, w 2004 roku udzieliłem 400 porad, a w 2009 było ich już 1600! Większość problemów konsumenci zgłaszają telefonicznie i osobiście, choć coraz bardziej wzrasta także liczba spraw zgłaszanych drogą elektroniczną (w 2009 roku na skrzynkę Rzecznika Konsumentów przysłano około 200 e-maili).

Najczęściej po pomoc lub poradę zgłaszali się mieszkańcy gminy Dywity (ponad 150 razy) i Dobre Miasto (ponad 140 razy). Konsumenci z Olsztynka korzystali z usług Andrzeja Kampy ponad 110 razy, Barczewa i Biskupca ponad 100 razy i Purdy ponad 90 razy. Co ciekawe, po porady zgłaszali się też mieszkańcy z innych rejonów Polski m.in. z Gdańska, Białegostoku czy Torunia.

Konsumenci prosili głównie o pomoc w takich sprawach jak: umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy (głównie zakupy przez Internet, z katalogów czy na pokazach organizowanych w mieszkaniach prywatnych) – ponad 30 razy, świadczenia usług telekomunikacyjnych – 30 razy, wadliwe obuwie – ponad 20 razy, usługi (głównie z serwisu internetowego Pobieraczek.pl) – 15 razy, telefony – ponad 10 razy. W 131 sprawach niezbędna była pisemna interwencja PRK do przedsiębiorców (około 30 spraw zostało zakończonych pozytywnie, zgodnie z wolą konsumentów). W 12 innych przypadkach wystarczyło pisemne udzielenie porady prawnej konsumentom, jakie dalsze czynności powinny zostać przez nich podjęte. Z kolei w 13 innych przypadkach pisemnych próśb o interwencję okazało się, że nie miały one żadnych podstaw prawnych. Na życzenie konsumentów PRK sporządził 20 pozwów w sprawach związanych z ochrona praw konsumenckich, a w 10 przypadkach Rzecznik, za zgodą konsumentów, wstąpił do postępowania na prawach strony.

Jacek Niedźwiecki. Przegląd Warmiński nr 1(32) 01/2010. Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Fot: www.sxc.hu
Etykietowanie

Reklama


Tłumaczenia