Jesteś tu:Informacje / Inne / Szpital chce zbudować kompleksowy system informatyczny

Szpital chce zbudować kompleksowy system informatyczny


Wstawiony przez admin 07 wrzesień 2010

Szpital chce zbudować kompleksowy system informatyczny

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, poprawa jakości leczenia chorych czy uszczelnienie całego systemu leczenia – to tylko niektóre efekty, jakie dyrekcja szpitala w Biskupcu chce osiągnąć poprzez budowę kompleksowego systemu informatycznego. Unijny wniosek na inwestycję wartą prawie 1,6 mln zł przeszedł pozytywnie ocenę formalną w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. J. Mikulicza w Biskupcu zdaje sobie sprawę, że bez nowoczesnego, a co najważniejsze kompleksowego systemu informatycznego, rozwój placówki nie będzie możliwy albo będzie bardzo opóźniony. - Dlatego staramy się o unijne pieniądze na budowę całościowego systemu informatycznego – mówi Mirosława Bilińska, dyrektor szpitala. – Odpowiedni wniosek złożyliśmy do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Miło mi poinformować, że nasz projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

Szpital w Biskupcu wystartował w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury 2007-13”, Priorytet 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli. Konkurencja w konkursie jest duża, bo oprócz biskupieckiego projektu o unijne dofinansowanie stara się ponad 30 innych organizacji i jednostek. Mirosława Bilińska jest jednak dobrej myśli. - Udało nam się napisać dobry wniosek, co daje nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie – mówi dyrektor Bilińska.

Rozpoczęcie projektu jest przewidziane na początek 2011 roku. Pełna realizacja projektu wymaga wykonania siedmiu ważnych zadań m.in. modernizacji i rozbudowy systemu komputerowego oraz platformy serwerowej, a także modernizacji i wdrożenia systemu dyspozytorskiego pogotowia, powiadamiania zespołów ratunkowych i lokalizacji karetek. - Konieczna jest także realizacja i uruchomienie portalu internetowego oraz systemu rejestracji on-line – dodaje Robert Zielomski, główny księgowy szpitala.

Żeby wykonać wymienione wyżej zadania niezbędny będzie zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, drukarek, switchów, a także utworzenie dwóch połączeń światłowodowych i instalacja 100 punktów dostępowych. To jednak nie wszystko. Projekt zakłada także zakup i dostarczenie serwerów do obsługi systemu medycznego, administracyjnego i do archiwizacji obrazów. - Wszystkie te kroki pozwolą nam śledzić w systemie wszystko to, co dzieje się z pacjentem od izby przyjęć aż po wypis ze szpitala – mówi Mirosława Bilińska. – W każdym momencie i o każdej porze będziemy wiedzieli, jakie badania przeszedł pacjent, a jakie trzeba mu jeszcze wykonać. Kompleksowy system informatyczny pozwoli też na uszczelnienie całego systemu leczenia. Poprawi się jakość obsługi pacjentów, a także efektywność naszego szpitala. O tym, czy biskupiecka placówka otrzyma unijne wsparcie na inwestycję informatyczną będzie wiadomo jesienią 2010.

Źródło: szpital-biskupiec.pl

Reklama


Tłumaczenia