Jesteś tu:Informacje / Styl życia / Ja też mogę pracować!

Ja też mogę pracować!


Wstawiony przez admin 22 styczeń 2010

Radoslaw Karmazyn, uczestnik Warsztatu Terapii Zajeciowej odbywa praktyki zawodo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu rozpoczęło od grudnia 2009 realizację projektu "Ja też mogę pracować ! – Program Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną". Dzięki projektowi jego uczestnicy odbędą m.in. praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy. Temat aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym jest nowością w Polsce.

Brak aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną wynika z ograniczonego wsparcia instytucji rynku pracy i wielu barier społecznych. Nasze Stowarzyszenie wychodząc z założenia, że praca zawodowa jest jedną z najlepszych form rehabilitacji, przygotowało program wsparcia dostosowany do możliwości i specyfi ki osób z upośledzeniem umysłowym. Zadanie fi nansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „Ja też mogę pracować” to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale także środowiska lokalnego – rodzin i pracodawców. W trakcie rocznych działań 24 uczestników projektu przejdzie program doradztwa zawodowego i psychologicznego, i odbędzie jedno z czterech szkoleń zawodowych przygotowanych i dostosowanych dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Jednym z utrudnień w podjęciu zatrudnienia jest niski poziom wykształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także brak doświadczenia zawodowego. Dlatego po odbytych szkoleniach osoby uczestniczące w projekcie przejdą praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy i odbędą wizyty studyjne w instytucjach i organizacjach posiadających praktykę w aktywizacji osób niepełnosprawnych. Zbyt często osoby niepełnosprawne postrzegane są jako nieprzydatne zawodowo i mało wartościowe. Doświadczenia zachodnie pokazują jednak, że właściwie dobrany charakter aktywności uwzględniający ograniczenia zdrowotne i predyspozycje przynosi bardzo dobre wyniki rehabilitacyjne. Co ciekawe, osoby z upośledzeniem umysłowym okazują się także wartościowymi pracownikami, na przykład chętnie, z radością wykonując proste czynności, postrzegane społecznie jako mało ciekawe i nużące. Mamy nadzieję na rozpoczęcie pozytywnych zmian także w naszym powiecie i już dziś odsyłamy Państwa na stronę projektową www.tezmogepracowac.pl

Piotr Kubarewicz, koordynator projektu PSOUU Koło w Biskupcu. Przegląd Warmiński.

Reklama


Tłumaczenia