Jesteś tu:Turystyka

Turystyka


Turystyka

Złotowisko żurawi - użytek ekologiczny

"Złotowisko żurawi" - podstawa prawna jak wyżej. Użytek ekologiczny utworzony został na użytkach rolnych V i VI klasy na łącznej powierzchni 70 ha tuż przy zachodniej granicy użytku "Rozlewisko Łąki Dymerskie". Obiekt stanowi zlotowisko jesienne żurawi, gromadzące nawet do 2500 osobników.

Parleskie Wzgórza - użytek ekologiczny

"Parleskie Wzgórza" - użytek ekologiczny ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 62 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 28 lipca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Olszt. Nr 17, póz. 213) zmienionego Rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, póz. 2). Obiekt zajmuje powierzchnię 244,54 ha.

Jezioro Gaik i Jezioro Korek - użytki ekologiczne

"Jezioro Gaik" i "Jezioro Korek" - użytki ekologiczne ustanowione na mocy Rozporządzenia Nr 54 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 16 czerwca 1998 r. (Dz. Urzęd. Woj. Ofszt. Nr 13, póz. 187). Ochronie podlegają małe śródleśne jeziora położone na terenie Nadleśnictwa Wipsowo o powierzchni odpowiednio 4,23 ha i 10,96 ha.

Obszary chronionego krajobrazu

Znaczna część gminy Biskupiec położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu.

Jezioro Sorkwickie - obszar chronionego krajobrazu

"Jezioro Sorkwickie" - zespół przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, póz. 17). Obiekt położony jest również na terenie gminy Sorkwity, Mrągowo i Piecki i zajmuje łącznie powierzchnię 4 460 ha.

Kobułckie Wzgórza - obszar chronionego krajobrazu

"Kobułckie Wzgórza" - zespół przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, póz. 19). Obiekt położony jest w całości na terenie gminy Biskupiec i zajmuje powierzchnię 2005 ha.

Rzeka Babant i jezioro Białe - obszar chronionego krajobrazu

"Rzeka Babant i jezioro Białe" - zespół przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, póz. 20). Obiekt położony jest również na terenie gminy Sorkwity, Dźwierzuty i Piecki) i zajmuje łącznie powierzchnię 11 615 ha.

Reklama


Tłumaczenia