Jesteś tu:Turystyka

Turystyka


Turystyka

Parki wiejskie w Gminie Biskupiec

Uchwałą Nr XXIV/270/93 z dnia 28 kwietnia 1993 r. Rada Miejska w Biskupcu ustanowiła park wiejski w miejscowości Czerwonka zajmujący powierzchnię 2,23 ha. Zarząd nad parkiem sprawuje Szkółce Pod stawowa w Czerwonce, która wnioskowała o jego utworzenie. Drzewostan buduje m.in. grab, jesion, brzoza i osika w wieku 35-50 lat, chociaż spotykana jest również lipa drobnolistna w wieku 80-110 lat.

Hotelik Atelier

Hotelik Atelier

Hotelik Atelier (całoroczny) - ul. Mickiewicza 31, 11-300 Biskupiec (tel. 715-51-15), 13 pokoi (24 miejsca), sala bankietowa, bar, parking.

Hotel Grajan

Hotel Grajan (całoroczny) - 11-310 Wilimy, nad jeziorem Dadaj (tel. 715-39-91, 715-49-68); 80 pokoi, restauracja, klub nocny, drink bar, sauna, siłownia, bilard, parking, plaża, sprzęt pływający, molo, ogniska.

Restauracja "Stara Kaflarnia"

Restauracja "Stara Kaflarnia" (całoroczny) ul. Wojska Polskiego 1, 11-300 Biskupiec (tel. 715 57 27); 7 pokoi (15 miejsc), drink bar, dyskoteka, bilard, fitness, siłownia, sauna.

Pensjonat Hemiro

Pensjonat Hemiro "U Marysiaków" (całoroczny) - Wilimy 18, 11-310 Czerwonka (tel. 715-47-95); 8 pokoi (23 miejsca), restauracja, drink bar, sala taneczna, ogniska, konie, organizacja wycieczek, zimą kuligi.

Świat roślin w gminie Biskupiec

Świat roślin w gminie Biskupiec

Świat przyrody ożywionej omawianego terenu odznacza się wieloma specyficznymi cechami: młody wiek flory rozwiniętej dopiero po wycofaniu się lądolodu, bogactwo gatunków północnych, wygasanie zasięgów licznych gatunków roślin środkowo- i zachodnioeuropejskich. Florę regionu najliczniej reprezentują gatunki charakterystyczne dla elementu borealnego i subboralnego. Wynika to z położenia geograficznego regionu oraz pozostaje w ścisłym związku z historią flory (późne ustąpienie lądolodu) oraz panującymi warunkami klimatycznymi i geomorfologicznymi.

Traszka Grzebieniasta

Traszka Grzebieniasta

Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych (Salamandridae).

Płaz osiąga długość ciała 15–18cm (według innych źródeł jedynie 8-16 cm), masę 7,6-10,6 g w przypadku samców, 6,3-9,4 g – u samic. Jest to największa traszka w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także największy wodny przedstawiciel salamandrowatych w Europie.

Reklama


Tłumaczenia