Jesteś tu:Biskupiec

Biskupiec


Uniwersytecka klinika pediatrii w Biskupcu

2009-12-02  

Istnieje szansa na to, że w październiku 2010 r. studenci UWM pojawią się na oddziale pediatrii i alergologii Szpitala Powiatowego im. Jan Mikulicza w Biskupcu. A to za sprawą inicjatywy utworzenia w ww. szpitalu uniwersyteckiej kliniki pediatrii, której idee zaakceptowała pozytywnie w środę 25 listopada 2009 r. Rada Społeczna Szpitala.

Nowy samochód dla Straży Pożarnej

2009-11-27  
Nowy samochód dla Straży Pożarnej

W czwartek 19 listopada 2009r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu specjalnego podnośnika hydraulicznego SHD - 25 Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Biskupcu o wartości ponad 941 tys. zł, z której 100 tys. zł pochodziło z budżetu Gminy Biskupiec, 600 tys. zł ze środków w ramach Ustawy modernizacyjnej PSP, 150 tys. zł sfinansował Urząd Miasta w Olsztynie, a 91,6 tys.

Środowisko przyrodniczy Gminy Biskupiec

Miasto i Gmina Biskupiec położona jest w regionie o wyjątkowo atrakcyjnych walorach środowiska przyrodniczego, o czym decyduje przede wszystkim: występowanie licznych jezior pochodzenia polodowcowego, niezwykłe urozmaicona rzeźba terenu i ogromna różnorodność form morfologicznym oraz ściśle z tym związane zróżnicowanie typów młodoglacjalnego krajobrazu morenowo-sandrowego oraz formacji roślinnych

Historia apteki w byłym Bischofsburg Kr.Rossel

Apteka w Biskupcu

W którym roku powstała apteka w Biskupcu trudno dzisiaj dociec, gdyż nie mówią o tym zapiski w archiwach byłego Bischofsburga. Pierwszy zapis mówi o tym, że l kwietnia 1800 roku aptekarz Ernst Neustein sprzedał aptekę położoną przy ul Kościelnej l (Kirchgasse) aptekarzowi Gottfried Stockhausen z Gerdauen (dziś Żeleznodorożny) za 1715 guldenów.

Budowa geologiczna obszaru gminy Biskupiec

Gmina położona jest w skrajnej części wielkiej platformy wschodnioeuropejskiej. Od paleozoicznych struktur Europy Zachodniej oddziela ją synklinorium brzeżne. Platforma zbudowana jest ze skał metamorficznych i głębinowych – głównie z granitoidów (granity, granodioryty, sjenity), gnejsów, migmatyków i amfibolitów.

Konferencja dot. aktywizacji zawodowej Osób z niepełnosprawnością intelektualną

2009-10-29  
Konferencja dot. aktywizacji zawodowej Osób z niepełnosprawnością intelektualną

19.10.2009 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Biskupcu miała miejsce konferencja poświęcona aktywizacji zawodowej Osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Biskupiecki szpital wśród pierwszej piątki w Województwie

2009-10-23  

Biskupiecki Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza uplasował się na piątym miejscu wśród najlepszych placówek z województwa warmińsko-mazurskiego w rankingu Rzeczpospolitej "Bezpieczny szpital". Ponadto zajął 61 pozycję w zestawieniu szpitali publicznych: wielospecjalistycznych i onkologicznych. Ponadto uplasował się na piątym miejscu wśród najlepszych placówek z województwa warmińsko-mazurskiego.

Reklama


Tłumaczenia