Jesteś tu:Biskupiec

Biskupiec


Przebudowa Placu Wolności w Biskupcu

2008-12-15  
Przebudowa Placu Wolności w Biskupcu

W dniu 08.12.2008r. o godz. 16 00 z inicjatywy Burmistrza Biskupca Pani Elżbiety Samorajczyk w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Przebudowy Placu Wolności w Biskupcu z Mieszkańcami Biskupca. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia informacji o zrealizowanych i planowanych inwestycjach.

Położenia miasta Biskupiec

Położenia miasta Biskupiec

Gmina Biskupiec leży na pograniczu pojezierzy olsztyńskiego i mrągowskiego w południowej części historycznej Warmii, na ważnym szlaku turystycznym określanym często mianem szlaku Grzbietu Mrągowskiego. Krajobraz okolic Biskupca, podobnie jak i całej pojeziernej części regionu został ukształtowany głównie w wyniku działalności akumulacyjnej i erozyjnej ostatniego zlodowacenia.

Obchody Święta Niepodległości w Biskupcu

2008-11-15  
Obchody Święta Niepodległości w Biskupcu

11 listopada 2008 roku w Biskupcu odbyły się uroczystości upamiętniające 90 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

O godzinie 10:00 w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela odbyła się uroczysta Msza za Ojczyznę. Z tej okazji ks. prał. Wiesław Badura wygłosił kazanie, w którym padły słowa o potrzebie zachowania tożsamości narodowej i naszych obowiązkach wobec Ojczyzny.

Wykopaliska w centrum Biskupca

2008-10-20  

W początkowym etapie wykopalisk archeologicznych odkryto piwnice budynków pochodzących z XIX wieku. W ciągu dalszych prac zdołano dotrzeć do fundamentów budowli znacznie starszych prawdopodobnie z XVI- XVII wieku. Wydobyto także kilka monet z różnych okresów, w tym jedną z XVII wieku. Poza tym odkryto liczne fragmenty ceramiki nowożytnej i prehistorycznej.

Prace archeologiczne w centrum Biskupca

2008-09-20  

Z początkiem września na placu Wolności rozpoczęły się wykopaliska archeologiczne. Ma to związek z planowanym utworzeniem Muzeum Archeologicznego Warmii w Biskupcu. Badaniami objęto około 500 m2 terenu. Wykopy będą sięgać 4 m w głąb ziemi. Efektem dotychczasowych prac jest odkrycie fundamentów i piwnic dawnych budynków, których charakterystyczną cechą jest zastąpienie zaprawy wapiennej gliną.

Lato z BDK

2008-09-20  

Impezy letnie Biskupca to mocny i niedoceniany element dorocznych wakacji. Oczywiście można krytykować, że za dużo i nie zawsze propozycje nas interesują. Jednak należy pamiętać że charakter imprez letmich powinien być skierowany do jak najszerszego grona odbiorców. Jak to się udało w tym roku ? Sami oceńcie, przeglądając krótkie streszczenie tegorocznego wakacyjnego programu kulturalnego BDK.

Nowa dyrektor, odnowiony oddział

2008-07-25  

Zmiany w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu. Od 1 lipca nowym dyrektorem placówki jest Mirosława Bilińska, która zastąpiła na tym stanowisku Marka Pietrasa. A personel i pacjenci cieszą się ze zmodernizowanego oddziału rehabilitacji i fizykoterapii.

Reklama


Tłumaczenia