Jesteś tu:powiat

powiat


Biskupiec walczy o powiat

2002-02-27  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach- określa w §2 ust.1 pkt 6, że wnioski w sprawach, o których mowa w art. 3 ust.

Co z powiatem Biskupieckim ?

2001-06-30  

W dniu 31 maja 2001 roku zapadła decyzja Rządu w sprawie utworzenia 7 nowych powiatów: Brzeziny, Gołdap, Lesko, Łobez, Sztum, Węgorzewo, Wschowa.

Dlaczego Biskupiec nie został powiatem?

2001-06-11  

Przez ostatni tydzień zauważyłem, że dużo ludzi porusza za pośrednictwem strony temat : "Dlaczego Biskupiec nie został powiatem". Po wpisach do księgi gości, forum dyskusyjnego, postanowiłem zamieścić na głównej stronie treść listów nadesłanych od anonimowych autorów:

Oto jeden z ciekawych listów, zamieszczonych przez anonimową osobę w księdze gości:

Spotkanie Noworoczne w Ratuszu

2001-01-20  

19 stycznia 2001 roku, w sali konferencyjnej biskupieckiego ratusza, odbyło się Spotkanie Noworoczne władz miasta Biskupca z najbardziej aktywnymi przedstawicielami naszej wspólnoty gminnej. Burmistrz - Antoni Parfmowicz uroczyście podsumował miniony, 2000 rok, a także wskazał na już czekające miasto i gminę zadania do realizacji w nowym roku.

Biskupiec walczy o powiat

2000-12-15  

W dniu 14 grudnia Przewodniczący Rady Miejskiej w Biskupcu - Janusz Kondratowicz wraz z Burmistrzem Biskupca - Antonim Parfinowiczem, na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Roberta Smolenia uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w związku z przygotowywanym dla Pana Prezydenta raportem, dotyczącym reformy administracyjnej kraju.

Ma być i już - rozmowa z mieszkańcami Biskupca

Biskupiec jest jednym z miast w województwie warmińsko-mazurskim, które po reformie administracyjnej nie uzyskało statusu powiatu. Mieszkańcy, choć są zawiedzeni, nadal liczą, że w przyszłym roku Biskupiec trafi na powiatową mapę Polski

Marzenia nie tylko powiatowe...

1999-05-25  

Jedenaście powiatów naszego województwa na początku roku otrzymało budżety ustanowione przez administrację rządową. Są one za małe w stosunku do potrzeb. Kwietniowe spotkanie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, do którego należy Biskupiec, poświęcone było tej właśnie sprawie. Niektóre powiaty już teraz próbują ratować się kredytami bankowymi. Kredyt zaciągnął również powiat olsztyński, do którego należy Biskupiec. to około półtora miliona złotych na wykonywanie podstawowych zadań przypisanych powiatowi.

Reklama


Tłumaczenia