Jesteś tu:ptaki

ptaki


Orzeł przedni

Orzeł przedni

Orzeł przedni (Aquila chrysaetos) – gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych, zamieszkujący Europę, północną Afrykę, środkową Azję i Amerykę Północną. W Europie dawniej rozpowszechniony, obecnie występuje prawie wyłącznie w rejonie Alp. W Polsce skrajnie nieliczny ptak lęgowy (30-35 par), występuje głównie w Karpatach.

Pustułka

Pustułka

Pustułka (Falco tinnunculus) - niewielki ptak drapieżny z rodziny sokołowatych (Falconidae), zamieszkujący prawie całą Europę i Azję z wyjątkiem koła podbiegunowego. W Polsce dawniej bardzo pospolita, jednak od lat 60. i 70. XX wieku jej liczebność spada. W 2006 w Polsce stwierdzono około 2000 par pustułek, podczas gdy w całej Europie około 200 tysięcy par.

Bocian biały

Bocian biały

Bocian biały (Ciconia ciconia) – gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny bocianowatych (Ciconiidae).

Żuraw

Żuraw

Żuraw (Grus grus) - duży ptak z rodziny żurawiowatych, zamieszkujący północną i środkową część Eurazji. Zimuje na Półwyspie Iberyjskim, w Afryce Północnej i zachodniej Azji. W Polsce nieliczny ptak lęgowy niżu (5-6 tys. par). Warmię i Mazury zasiedla 30 proc. populacji lęgowej Polski.

Cechy gatunku

Czapla siwa

Czapla siwa

Czapla siwa (Ardea cinerea) – gatunek dużego ptaka z rodziny czaplowatych.

Cechy gatunku

Myszołów zwyczajny

Myszołów zwyczajny

Myszołów (myszołów zwyczajny) (Buteo buteo) – duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych, zamieszkujący Europę i Azję. W Polsce średnio liczny ptak lęgowy, stosunkowo najbardziej rozpowszechniony spośród wszystkich ptaków drapieżnych.

Perkozy

Perkozy

Perkozy - rodzina (Podicipedidae) oraz rząd (Podicipediformes) ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes.

Reklama


Tłumaczenia