Jesteś tu:zwierzęta

zwierzęta


Zwierzęta w gminie Biskupiec

Różnorodność siedlisk i zespołów roślinnych stwarza dogodne warunki bytowania dla wielu gatunków zwierząt, przy czym najcenniejsze gatunki związane są z siedliskami leśnymi, wodnymi i wodno-błotnymi. Spotkać tu można zarówno gatunki środkowo, jak i północno i wschodnioeuropejskie z wyraźnie zaznaczonym udziałem gatunków pochodzenia borealnego i wschodniego.

Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata występuje na terenach od północno-zachodniej Francji po wschodnią Syberię i Sachalin. W Skandynawii przekracza koło podbiegunowe, a na południe sięga do Włoch i Azji Mniejszej. W Polsce występuje na całym obszarze, w kilku odmianach, z których najbardziej charakterystyczne są: jasna (szara lub rudobrązowa z czarnym zygzakiem wzdłuż całego grzbietu) i czarna.

Jaszczurka Zwinka

Jaszczurka Zwinka

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) – gatunek jaszczurki z rodziny jaszczurek właściwych. Występuje na terenie całej Polski i podlega ścisłej ochronie. Jest najczęściej występującym gadem na terenie kraju.

Jaszczurka żyworodna

Jaszczurka żyworodna

Jaszczurka żyworodna, żyworódka (Zootoca vivipara) — gatunek jaszczurki z rodziny jaszczurek właściwych (Lacertidae). Występuje na terenie Polski i podlega ścisłej ochronie. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju Zootoca.

Świat roślin w gminie Biskupiec

Świat roślin w gminie Biskupiec

Świat przyrody ożywionej omawianego terenu odznacza się wieloma specyficznymi cechami: młody wiek flory rozwiniętej dopiero po wycofaniu się lądolodu, bogactwo gatunków północnych, wygasanie zasięgów licznych gatunków roślin środkowo- i zachodnioeuropejskich. Florę regionu najliczniej reprezentują gatunki charakterystyczne dla elementu borealnego i subboralnego. Wynika to z położenia geograficznego regionu oraz pozostaje w ścisłym związku z historią flory (późne ustąpienie lądolodu) oraz panującymi warunkami klimatycznymi i geomorfologicznymi.

Żaba trawna

Żaba trawna

Żaba trawna (Rana temporaria) – gatunek płaza z rodziny żabowatych. Podobnie jak żaba dalmatyńska (Rana dalmatina), zwana też żabą zwinką, oraz żaba moczarowa (Rana arvalis) należy do tzw. żab brunatnych (jest ich najpospolitszym przedstawicielem żyjącym w Polsce). Ciało żaby trawnej ma długość 7-10 cm. Jest ono wydłużone, krępe, pysk stosunkowo szeroki, ale bardziej zaostrzony niż u żaby wodnej.

Traszka Grzebieniasta

Traszka Grzebieniasta

Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych (Salamandridae).

Płaz osiąga długość ciała 15–18cm (według innych źródeł jedynie 8-16 cm), masę 7,6-10,6 g w przypadku samców, 6,3-9,4 g – u samic. Jest to największa traszka w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także największy wodny przedstawiciel salamandrowatych w Europie.

Reklama


Tłumaczenia