Jesteś tu:Turystyka / Rezerwaty Przyrody / Rozlewisko Łąki Dymerskie - użytek ekologiczny

Rozlewisko Łąki Dymerskie - użytek ekologiczny


Wstawiony przez admin 24 marzec 2009

Użytek ekologiczny ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 254 Wojewody Olszyńskiego z dnia 21.12.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Olszt. Nr 36, póz. 405). Ochronie podlega kompleks podmokłych zarośniętych trzciną łąk o powierzchni 250 ha tworzących obecnie bagna, stanowiących pozostałość po osuszonym jeziorze Dymer.

Reklama


Tłumaczenia