Jesteś tu:Turystyka / Rezerwaty Przyrody / Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu


Wstawiony przez admin 18 marzec 2009

Znaczna część gminy Biskupiec położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Z jego granic wyłączone zostały tereny położone w północno-zachodniej części gminy w okolicy miejscowości Kolonia Wilimy, w środkowej części gminy pomiędzy miejscowościami Kolonia Rukławki, Rzeck, Zabrodzie, Parleza Wielka, Sadowa i Bredynki oraz znaczna część miasta Biskupiec, a także tereny położone w południowej części gminy pomiędzy wsiami Mojtyny, Kamionka i Kobułty oraz Labuszewo i Rasząg. Obszary chronionego krajobrazu na terenie gminy obejmują tereny o wysokich walorach ekologicznych, ekonomicznych, estetycznych i kulturowych. Nie stanowią one wydzielonych przestrzennie i funkcjonalnie obszarów, lecz stanowią bardzo złożony układ nawiązujący do obszarów chronionych sąsiadujących gmin.
System obszarów chronionych na terenie gminy Biskupiec uzupełniają 3 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe utworzone w celu ochrony jednego z najbogatszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszaru Mazur. Położone są one w dorzeczu Krutyni i na sąsiednim wododziale koło Kobułt. Są to: Jezioro Sorkwickie, Kobułckie Wzgórza, Rzeka Babant i jezioro Białe.

Na terenie gminy Biskupiec utworzono również dwa pomniki przyrody:
- Dąb w Lipowie o obwodzie pnia 500 cm i wysokości 25 m
- Dąb w Dębowie nad Jeziorem Bęskim o obwodzie pnia 492 cm i wysokości 26 m.

Źródło: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Biskupiec

Reklama


Tłumaczenia