Jesteś tu:Informacje / Inne / Klub Ekologiczny "Arnica"

Klub Ekologiczny "Arnica"


Wstawiony przez admin 15 marzec 2002

W Zespole Szkół w Biskupcu od 1 września 2001 działa Klub Ekologiczny "Arnica". Założycielką i opiekunką Klubu jest mgr Zofia Łukaszuk-Drążek.

Motywem przewodnim edukacji ekologicznej jest dostarczenie wiedzy i umiejętności służących rozwiązywaniu problemów związanych ze środowiskiem naturalnym.

Członkowie Klubu, dzięki akceptacji lokalnej społeczności, przeprowadzili szereg akcji na rzecz ochrony środowiska:
- zorganizowano kampanię przeciwko nadmiernemu zaśmiecaniu środowiska pod hasłem "Segregujemy śmieci"
- przeprowadzono konkurs fotograficzny na temat "Przyroda Warmii i Mazur w obiektywie"
- opracowano przewodnik "Osobliwości przyrody gminy Biskupiec"

Członkowie Klubu zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, aby w działaniach związanych z ochroną środowiska współpracowało ze sobą jak najwięcej osób. W takich bowiem przedsięwzięciach tylko duża grupa ma szansę na sukces.

W związku z powyższym nawiązano współpracę z Nadleśnictwem Wipsowo. Przeprowadzono szereg "Leśnych Lekcji", których celem było poznanie gatunków drzew. W ramach podjętych działań na płaszczyźnie lokalnej zainicjowano posadzenie 1 ha młodych drzew, w celu zalesienia nieużytków.

Do zadań Klubu należy również ochrona wybranych gatunków ptaków, prawnie chronionych w Polsce. Dla upamiętnienia tej akcji młodzież przygotowała wystawę pod hasłem: "Wybrane gatunki ptaków prawnie chronione w Polsce".
W ramach edukacji ekologicznej młodzież przystąpiła do "Olimpiady wiedzy ekologicznej" objętej etapem współzawodnictwa szkolnego. Następnie odbył się "Turniej Przyrodniczy".

W dniu 15 lutego br w Zespole Szkół w Biskupcu przy udziale Brygady Ekologicznej zorganizowano sesję ekologiczną: "Nasza misja - to zmniejszona emisja". W sesji wzięło udział wielu nauczycieli z terenu gminy Biskupiec zainteresowanych powyższymi tematami, specjalista ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska oraz uczniowie szkół (LO w Biskupcu, Publicznego Gimnazjum w Biskupcu i SP w Czerwonce).
Podczas sesji zaprezentowanych zostało szereg referatów oraz zaprezentowano film "Alternatywna energia". Sesja ekologiczna stała się jednym ze sposobów informowania społeczności o prowadzonych działaniach, natomiast jej uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania własnych spostrzeżeń oraz uświadomienia sobie i innym, iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, od którego należy nasze przetrwanie.

Źródło: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Biskupcu

Reklama


Tłumaczenia