Jesteś tu:Turystyka / Rezerwaty Przyrody / Kobułckie Wzgórza - obszar chronionego krajobrazu

Kobułckie Wzgórza - obszar chronionego krajobrazu


Wstawiony przez admin 16 marzec 2009

"Kobułckie Wzgórza" - zespół przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, póz. 19). Obiekt położony jest w całości na terenie gminy Biskupiec i zajmuje powierzchnię 2005 ha. Zespół został utworzony w celu ochrony dużego kompleksu wysokich - do 220 m npm wzgórz morenowych porośniętych lasem. Obszar ten jest wododziałem między dorzeczem Krutyni, a zlewnią jeziora Dądaj. Występuje tu duża różnorodność flory i fauny, przy czym wartym odnotowania jest stanowisko rokitnika oraz populacja kobuza, pustułki i dzięcioła zielonego.

Źródło: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Biskupiec

Reklama


Tłumaczenia