Jesteś tu:Turystyka / Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty Przyrody


Rezerwaty Przyrody - Warmia i Mazury - Biskupiec

Jezioro Sorkwickie - obszar chronionego krajobrazu

"Jezioro Sorkwickie" - zespół przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, póz. 17). Obiekt położony jest również na terenie gminy Sorkwity, Mrągowo i Piecki i zajmuje łącznie powierzchnię 4 460 ha.

Kobułckie Wzgórza - obszar chronionego krajobrazu

"Kobułckie Wzgórza" - zespół przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, póz. 19). Obiekt położony jest w całości na terenie gminy Biskupiec i zajmuje powierzchnię 2005 ha.

Rzeka Babant i jezioro Białe - obszar chronionego krajobrazu

"Rzeka Babant i jezioro Białe" - zespół przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. Nr 2, póz. 20). Obiekt położony jest również na terenie gminy Sorkwity, Dźwierzuty i Piecki) i zajmuje łącznie powierzchnię 11 615 ha.

Parki wiejskie w Gminie Biskupiec

Uchwałą Nr XXIV/270/93 z dnia 28 kwietnia 1993 r. Rada Miejska w Biskupcu ustanowiła park wiejski w miejscowości Czerwonka zajmujący powierzchnię 2,23 ha. Zarząd nad parkiem sprawuje Szkółce Pod stawowa w Czerwonce, która wnioskowała o jego utworzenie. Drzewostan buduje m.in. grab, jesion, brzoza i osika w wieku 35-50 lat, chociaż spotykana jest również lipa drobnolistna w wieku 80-110 lat.

Reklama


Tłumaczenia