Jesteś tu:Położenie / Położenia miasta Biskupiec

Położenia miasta Biskupiec


Położenia miasta Biskupiec

Gmina Biskupiec leży na pograniczu pojezierzy olsztyńskiego i mrągowskiego w południowej części historycznej Warmii, na ważnym szlaku turystycznym określanym często mianem szlaku Grzbietu Mrągowskiego. Krajobraz okolic Biskupca, podobnie jak i całej pojeziernej części regionu został ukształtowany głównie w wyniku działalności akumulacyjnej i erozyjnej ostatniego zlodowacenia. Warstwa osadów polodowcowych tworzących pagórki moreny czołowej i dennej osiąga tu ponad 130 m .

Warunki klimatyczne miasta i gminy nie odbiegają zbytnio od reszty województwa i regionu. Leży w strefie ścierania się oceanicznych mas powietrznych od zachodu i mas kontynentalnych z kierunku wschodniego. W ciągu roku przeważają tu wiatry z kierunków zachodnich. Powoduje to charakterystyczną zmienność warunków atmosferycznych. Wahania klimatyczne obejmują nie tylko większe jednostki czasu, można je obserwować z roku na rok, a nawet z dnia na dzień.

Dość znaczne obszary gminy zajmują wody jezior świadczących, podobnie jak i rzeźba terenu o młodości krajobrazu. Największym jeziorem gminy jest jezioro Dadaj o powierzchni 1051 ha. Na terenie gminy znajduje się 14 jezior o pow. powyżej 5 ha oraz kilka mniejszych . Większe kompleksy leśne w okolicach Biskupca znajdują się w północnej i północno - wschodniej części gminy. Istnieje tam rezerwat leśny "Dębowo" o pow. 24,72 ha.

W Biskupcu krzyżują się szlaki komunikacyjne o dużym znaczeniu turystycznym. Droga nr 16 prowadzi z Olsztyna do Mrągowa (26 km od Biskupca) i położonych w środkowej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich Mikołajek (50 km). Odgałęzienia tego szlaku biegną z Mrągowa do Świętej Lipki (20 km) i Reszla (26 km); Kętrzyna (25 km) i Gierłoży (34 km); do Giżycka (41 km) i do Rucianego Nidy (37 km).
Z południa na północ przecina Biskupiec droga ze Szczytna (38 km) do Bartoszyc (50 km) z odgałęzieniem do Jezioran (30 km).

Przez Biskupiec przebiega linia kolejowa: Olsztyn - Czerwonka - Mrągowo - Mikołajki - Ełk. Biskupiec posiada połączenia autobusami PKS z wieloma miastami regionu a także kraju (m. in. Mrągowo, Olsztyn, Giżycko, Suwałki, Reszel, Kętrzyn, Węgorzewo, Gdańsk, Szczytno, Jeziorany, Bisztynek, Bartoszyce, Częstochowa, Augustów, Braniewo, Gołdap, Warszawa) .

Reklama


Tłumaczenia