Jesteś tu:Zabytki / Biskupiec zabytki

Biskupiec zabytki


Biskupiec centrum

Gmina Biskupiec jest nasycona ciekawymi obiektami zabytkowymi. Ich cechą wyróżniającą jest rozproszenie po terenie całej gminy, co skłania do stosowania różnych form objazdowych wycieczek o dużym nasyceniu miejsc postoju.
Ponadto, atrakcją turystyczną są wsie, które zachowały czytelną formę historycznych widlic z rozszerzeniem pośrodku zabudowy wiejskiej oraz charakterystycznymi rozwidleniami ulic na obu końcach wsi. Do takich wsi można zaliczyć między innymi Biesowo, Bredynki, Kobułty, Najdymowo, Parlezę Wielką, Rasząg i Wilimy oraz unikalną w formie wieś Kamionka.

Zabytki w gminie Biskupiec:

- Dawny Ratusz, ul. Pionierów 6, mur. budyne z
1895 r.

- Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela,
mur., gotycki, ok. 1580 r., wieża 1668,
prezbiterium 1728-1734, nawy boczne 1882 r.,
odbud. 1903 r. i 1948-1949, fragment
ogrodzenia, mur., barokowy, XVIII w.

- Kościół ewangelicko-augsburski (obecnie
katolicki), mur., pseudoromański, 1842-1846 r.,
dzwonnica 1868-1872 r.

- Kapliczka, ul. Niepodległości, mur., neogotycka,
koń. XIX w.
- Kapliczka, ul. Wojska Polskiego, mur.,
neogotycka, XIX/II w.
- Starostwo, ul. Niepodległości 2, mur., 1908 r.
- Wieża ciśnień, mur., 1912-1913 r.
- Zespół kamieniczek przy ul. Floriańskiej, XIX w
- Zespól kamieniczek przy ul. Mazurskie
Przedmieście, XIX/XX w.
- Willa, ul. Mickiewicza 12, mur., secesyjna, 1906 r.
- Zespół kamienic przy ul. Pionierów

NA TERENIE GMINY Biskupiec

BREDYNKI
- Kapliczki przydrożne, XIX w. Chałupy drewniane
nr 34 i 36, XIX w.

CZERWONKA
- Kaplica filialna pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, mur., neogotycka, 1920 r.
- Kaplica, mur., neogotycka, pocz. XX w.
- Kapliczka przydrożna, mur. XIX w.

KOBUŁTY
- Kościół parafialny pw. św. Józefa, mur.,
neogotycki 1897-1899 r.
- Zespól kościoła ewangelicko-augsburskiego -
pierwsza poi. XIX w. Spichlerz, mur./rygl.,
pierwsza pot. XIX w.

RASZĄG
Kościół filialny, mur., neoromański, pocz. XX w.

STANCLEWO
dawna szkoła polska

Dokładny spis zabytków na terenie gminy Biskupiec

Niezwykle interesująca historia związana jest z odkryciem niewielkiej figurki małpoluda z Węgoja. W 1994 r. Grzegorz Jankowski - uczeń szkoły w Węgoju - przy okazji kopania szamba wraz ze swym ojcem znalazł na głębokości 3 metrów ośmiocentymetrową, ciemnołososiową, ciężką figurkę przedstawiającą małpę / małpoluda. Nauczycielka miejscowej szkoły - Pani Teresa Kacperska - dostarczyła ją do Działu Archeologii Muzeum Warmii i Mazur. Jak dotychczas specjaliści nie określili ani pochodzenia, ani wieku figurki. Opinie ekspertów są bardzo podzielone: niektórzy uznali ją za współczesny falsyfikat, inni szacowali jej wiek na aż 12 tys. lat (!). Gdyby potwierdziła się druga z hipotez, byłoby to znalezisko o ogromnym znaczeniu. Należy jedynie żałować, że od kilku lat nasza wiedza o tym znalezisku nie wzbogaciła się o żadne fakty i "małpolud z Węgoja" nadal okryty jest tajemnicą.

Reklama


Tłumaczenia