Jesteś tu:Władze miasta / Władze miasta i gminy Biskupiec

Władze miasta i gminy Biskupiec


Burmistrz Miasta - Elżbieta Samorajczyk

Zastępca Burmistrza - Konrad Grabowski

Sekretarz Gminy - Monika Wadowska

Skarbnik Gminy - Elżbieta Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Alina Radziszewska

Radni V Kadencji Rady Miejskiej w Biskupcu

1. Jarmużewski Tomasz
2. Karol Jan
3. Mikłaszewicz Józef
4. Janczara Krzysztof
5. Bartycha Roman
6. Lasocki Jacek
7. Olczak Ewa
8. Jodko Waldemar
9. Okorski Krzysztof
10. Radziszewska Alina
11. Kamoda Mirosław
12. Grzyb Irena
13. Krzyżewski Mirosław
14. Bartnikowski Mirosław
15. Jakimiak Zenon

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ

Komisja Budżetu i Finansów:

1. Olczak Ewa - przewodniczący
2. Bartycha Roman - członek
3. Karol Jan - członek
4. Lasocki Jacek - członek
5. Mikłaszewicz Józef - członek
6. Grzyb Irena - członek
7. Janczara Krzysztof - członek

Komisja Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej, Budowlanej, Gospodarki Terenami, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej:

1. Krzyżewski Mirosław - przewodniczący
2. Kamoda Mirosław - członek
3. Plitnik Jerzy - członek
4. Bartnikowski Mirosław - członek
5. Jarmużewski Tomasz - członek
6. Okorski Krzysztof - członek
7. Jodko Waldemar - członek

Komisja Rewizyjna:

1. Grzyb Irena - przewodniczący
2. Bartycha Roman - członek
3. Bartnikowski Mirosław - członek
4. Mikłaszewicz Józef - członek
5. Jodko Waldemar - członek

Etykietowanie

Reklama


Tłumaczenia