Jesteś tu:Historia / Ciekawostki historyczne

Ciekawostki historyczne


Ciekawostki historyczne

Żuralscy z Biskupca - notka biograficzna

Strona zachodnia rynku, zdjęcie z okresu siedziby rodziny Żuralskich

Ród Żuralskich herbu Godziemba przywędrował ze Żmudzi i pisał się wtedy Żurawski. Było to w końcu 18 wieku i miało niewątpliwie do czynienia z rozbiorami. Żuralscy osiedli pod Lubawą na wsi w Złotowie a następnie w Byszwałdzie. Wiadomo, że Walenty Żuralski , urodzony w roku 1818 w Byszwałdzie, osiadł wraz z żoną Justyna Zdrojowską herbu Junosza na własnej ziemi w Kazanicach.

Historia apteki w byłym Bischofsburg Kr.Rossel

Apteka w Biskupcu

W którym roku powstała apteka w Biskupcu trudno dzisiaj dociec, gdyż nie mówią o tym zapiski w archiwach byłego Bischofsburga. Pierwszy zapis mówi o tym, że l kwietnia 1800 roku aptekarz Ernst Neustein sprzedał aptekę położoną przy ul Kościelnej l (Kirchgasse) aptekarzowi Gottfried Stockhausen z Gerdauen (dziś Żeleznodorożny) za 1715 guldenów.

Bohater z Marcinkaniec koło Grodna – ppor. Piotr Juralewicz

Piotr Juralewicz - Irak 1942

Bohater z Marcinkaniec koło Grodna - ppor. Piotr Juralewicz. "Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny"- Patent Nr 14382
Życiorys ten zaczyna się w dniu 28 maja 1920 roku gdy nasz bohater Pan Piotr Juralewicz przyszedł na świat w miejscowości MARCINKAŃCE, leżącej na odcinku linii kolejowej Grodno - Wilno. Po burzliwych, wojennych kolejach losu osiadł, w roku 1947, na stałe w Biskupcu na Warmii.

Lasy kryją głazy, głazy kryją tajemnice

2009-02-28  
Lasy kryją głazy, głazy kryją tajemnice

Kontynuujemy temat śladów po granicy dawnej Warmii biskupiej leżącej na styku dzisiejszych powiatów olsztyńskiego i szczycieńskiego. Przypominamy, że w lesie między wsiami Leszno i Rumy znajduje się doskonale zachowany fragment granicy pochodzącej z XIV wieku.

Pamiętnik

2008-11-26  

Zygmunt, Kostek i ja, zostaliśmy okrążeni przez pluton wojska rosyjskiego, około trzydziestu żołnierzy (bajcon), zrewidowali nas, szukali broni. Prowadzono nas do Gudakompie pod eskortą czterech żołnierzy, po wyjściu na otwarty teren podjechał do nas oficer z szablą w dłoni i przeklinał z taką złością, jak tylko umie jedynie ruski sołdat.

Wykopaliska archeologiczne w Biskupcu

2008-11-18  
Kamienny bruk z I. Poł. XIX wieku odkryty na starym rynku w Biskupcu

Prace wykopaliskowe w centrum Biskupca wywołały zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców, ale i przyjezdnych. Wielu z nas/nich zastanawia się w jakim celu są prowadzone i jaki jest ich efekt? Poniższe rozważania mogą nieco przybliżyć ten ciekawy temat. Większość mieszkańców Biskupca zna datę założenia miasta. Nie każdy jednak ma świadomość, że jest to data symboliczna.

Przeżyłem w życiu wiele...część II

2008-09-28  
Przeżyłem w życiu wiele...część II

Od poprzedniego numeru, publikujemy pamiętnik Dominika Rurysa, żołnierza polskiego walczącego w II Wojnie Światowej, który urodził się 3 stycznia 1922 r. i wychował się we wsi Gudakompie na Wileńszczyźnie, zaś od 1959r. mieszka w Biskupcu.

Reklama






Tłumaczenia