Jesteś tu:Historia / Ciekawostki historyczne / Wykopaliska archeologiczne w Biskupcu

Wykopaliska archeologiczne w Biskupcu


Wstawiony przez admin 18 listopad 2008

Kamienny bruk z I. Poł. XIX wieku odkryty na starym rynku w Biskupcu

Prace wykopaliskowe w centrum Biskupca wywołały zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców, ale i przyjezdnych. Wielu z nas/nich zastanawia się w jakim celu są prowadzone i jaki jest ich efekt? Poniższe rozważania mogą nieco przybliżyć ten ciekawy temat. Większość mieszkańców Biskupca zna datę założenia miasta. Nie każdy jednak ma świadomość, że jest to data symboliczna.

Biskupiec nie został założony na tak zwanym surowym korzeniu (czyli od podstaw) lecz wyrósł z osady przyzamkowej. Według starej tradycji Biskupiec powstał w miejscu, gdzie niegdyś istniało pruskie grodzisko. Dotychczas nie odnaleziono żadnych pozostałości tej budowli. Można się domyślać, iż mogło się znajdować w najwyższym punkcie miejscowości czyli na górze kościelnej. Liczne ślady bytności człowieka pochodzące z różnych epok i okresów (z epoki kamienia włącznie) są dowodem na to, że okolice naszego miasta były zamieszkiwane od tysięcy lat. Cmentarzyska i osady świadczą zaś o stałym zasiedleniu tych ziem przez człowieka. Z tego właśnie powodu każda większa inwestycja budowlana na terenie miasta powinna zostać poprzedzona badaniami archeologicznymi, by ewentualne wytwory ludzkiej działalności nie zostały bezpowrotnie utracone.

Sama archeologia jest dość młoda nauką obarczoną wieloma stereotypami, które sprawiają, że często nie traktuje się jej poważnie. Taki stan rzeczy jest wynikiem braku świadomości tego, czym tak naprawdę zajmuje się ta nauka. Z tego powodu warto w kilku zdaniach przybliżyć na czym polega praca archeologa. Otóż zajmuje się on odsłanianiem najczęściej za pomocą metod wykopaliskowych, źródeł stanowiących świadectwo przeszłości człowieka. Przy czym podmiotem jego badań są zarówno obiekty ruchome np. ceramika, jak i nieruchome np. grobowce. Nie oznacza to jednak, że poza zainteresowaniem archeologa znajdują się źródła przyrodnicze (antropologiczne, zoologiczne, botaniczne) czy środowisko naturalne w jakim żył człowiek.

Nieodzowną częścią pracy archeologa jest także naukowa ocena i rejestracja badanych obiektów. Wykopaliska w Biskupcu prowadzone były już wielokrotnie między innymi w latach 1992 - 1997. Dostarczyły wielu ciekawych informacji na temat wyglądu, a przede wszystkim konstrukcji piwnic i fundamentów dawnej zabudowy. W ich trakcie często odkrywano liczne fragmenty ceramiki prehistorycznej, średniowiecznej i nowożytnej. W latach dziewięćdziesiątych przy ulicy Warszawskiej dokonano odkrycia łukowego sklepienia umożliwiającego komunikacje między sąsiadującymi budynkami. Można sądzić, że było to rozwiązanie dość powszechnie stosowane w mieście. W 1992 roku dokonano niecodziennego odkrycia.

W związku z pracami mającymi na celu powiększenie dawnego ratusza i przebudowę sklepu mięsnego natrafiono na kamienny fundament o szerokości 2 m i gruzowisko z cegły. Odnaleziony fundament biegł wzdłuż ul. Topiel. Stanowił być może pozostałość dawnych murów obronnych otaczających niegdyś miasto. Prowadzone od lat badania pozwalają uzupełnić i zweryfikować dotychczasową wiedzę na temat przeszłości Gminy, nie koniecznie tej odległej. Natomiast ciągłe poszukiwanie i odkrywanie miejsc ciekawych nie tylko pod względem historycznym sprawia, że Biskupiec staje się miejscem coraz bardziej wyrazistym. Tym samym zmienia się dość powszechny wśród mieszkańców pogląd jakoby miasto i jego okolice były nieciekawe i pozbawione wszelkich atrakcji.

D. Ch. Źródło: "Pod Tytułem" 4/2008.

Reklama


Tłumaczenia