Jesteś tu:Informacje / Unijne pieniądze na informatyzację szpitala

Unijne pieniądze na informatyzację szpitala


Wstawiony przez admin 15 styczeń 2013

Unijne pieniądze na informatyzację szpitala

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, uszczelnienie systemu leczenia, czy wprowadzenie systemu rejestracji on-line – to tylko niektóre efekty, jakie przyniesie kompleksowa informatyzacja Szpitala Powiatowego w Biskupcu. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki unijnej dotacji w wysokości ponad 1,7 mln zł, którą pozyskał szpital.

Koniec roku to znakomita informacja dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu, który otrzymał unijne wsparcie na budowę kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego. W piątek 28 grudnia Marek Pietras, dyrektor biskupieckiej placówki podpisał stosowną umowę o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

- Informatyzacja szpitala i ucyfrowienie rentgena będą kosztować w sumie ponad 2 mln zł – wyjaśnia Marek Pietras. – Ponad 1,7 mln zł na projekt wyłoży Unia Europejska, a pozostałe 300 tys. zł to będzie wkład własny Powiatu Olsztyńskiego. Już w styczniu 2013 roku będziemy chcieli ogłosić przetargi na wykonanie tej potrzebnej inwestycji. Dalszy rozwój szpitala wymaga wdrożenia nowoczesnego systemu informatycznego.
Szpital w Biskupcu otrzymał wsparcie na informatyzację w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury 2007-13”, Priorytet 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli. O pieniądze na informatyzację biskupiecka placówka starała się już w 2010 roku za poprzedniego kierownictwa, ale wtedy wniosek przepadł w konkursie.

- Wyciągnęliśmy wnioski i dodatkowo wzorowaliśmy się na doświadczeniach sąsiednich szpitali, co pozwoliło uniknąć błędów i przyniosło pozytywny efekt – mówi Marek Pietras.

Dzięki projektowi zmodernizowany i rozbudowy zostanie system komputerowy oraz platforma serwerowa. Wprowadzona zostanie elektroniczna dokumentacja pacjenta, a szpital będzie miał bieżący dostęp do informacji finansowych.
- Ważne dane finansowe będziemy mieli od ręki, a nie po miesiącu, czy dwóch, jak to jest w tej chwili – mówi Marek Pietras. – Dodatkowo wszelkie dane do NFZ będą wysyłane automatycznie.

Władze Powiatu Olsztyńskiego, który jest organem założycielskim placówki są przekonane, że kompleksowa informatyzacja pozwoli uszczelnić cały system leczenia i poprawią zarządzanie szpitalem.

- Realizacja inwestycji usprawni funkcjonowanie i pracę szpitala – mówi Zbigniew Szczypiński, członek Zarządu Powiatu w Olsztynie odpowiedzialny m.in. za powiatową służbę zdrowia. – Korzyści będą mieli też pacjenci, którzy będą mogli korzystać z systemu rejestracji on-line i stałego dostępu do informacji o szpitalu i jego działalności za pomocą specjalnych infokiosków.
Jak zapewnia Marek Pietras szpital będzie mógł korzystać w pełni z nowego systemu informatycznego w II połowie 2013 roku.

Źródło: powiat-olsztynski.pl

Reklama


Tłumaczenia