Jesteś tu:Informacje / Gospodarka / Gmina Biskupiec przeciwdziała bezrobociu

Gmina Biskupiec przeciwdziała bezrobociu


Wstawiony przez admin 13 listopad 2001

Od 1 października 2001 r. Gmina Biskupiec, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Olsztynie, Powiatem Olsztyńskim i Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego, w ramach realizacji programu specjalnego AGRO - Olsztyn, dotyczącego aktywizacji zawodowej byłych pracowników PPGR lub członków ich rodzin, zatrudniła grupę 8 bezrobotnych byłych pracowników PPGR na okres 1 roku. Bezrobotni są zatrudnieni przy utrzymaniu i naprawach dróg na terenie gminy, pracach melioracyjnych, pracach konserwacyjnych na oczyszczalni ścieków w Rzecku. Koszty zatrudnienia tej grupy bezrobotnych poniesie AWRSP w Olsztynie w wysokości 100% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Gmina Biskupiec zapewnia nadzór nad grupą zatrudnionych, pokrywa składkę na ubezpieczenie społeczne oraz zapewnia środki bhp.

Ponadto, na podstawie umowy na roboty publiczne, zawartej pomiędzy Powiatem Olsztyńskim, a Gminą Biskupiec przy realizacji inwestycji infrastrukturalnej dotyczącej budowy sieci wodociągowej Biesowo - Biesówko zatrudniono 9 bezrobotnych z terenu gminy Biskupiec na okres od 4.10.2001 r. do 3.12.2001 r.

Bezrobotni wykonują prace polegające na przygotowaniu terenu inwestycji do rozpoczęcia robót podstawowych, przy usuwaniu przeszkód z trasy wodociągu, rozbiórkach, wycince drzew i krzewów oraz wykonają ręczne roboty ziemne i roboty odtworzeniowe.
Inwestycja realizowana jest na podstawie umowy zawartej z Firmą "TERMONT" Sp. z o.o. w Olsztynie wyłonioną w przetargu nieograniczonym w dniu 4 października 2001 r. Do wykonania jest około 11.300 m. sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 160 - 90 mm., do której zostanie przyłączonych 46 budynków z terenu Biesówka i Biesowa - Kolonia. Całkowity koszt inwestycji wynosi około 314.000,00 zł. Przewidywane zakończenie prac - 3 grudnia 2001 r.

Źródło: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Biskupcu

Reklama


Tłumaczenia