Jesteś tu:Informacje / Gospodarka / Holenderskie wzorce w hodowli bydła mlecznego

Holenderskie wzorce w hodowli bydła mlecznego


Wstawiony przez admin 14 grudzień 2001

OŚrodek doradztwa rolniczego w Biskupcu o holenderskich wzorcach w hodowli bydła mlecznego. W gminie Biskupiec mamy coraz więcej prężnie rozwijających się gospodarstw prowadzących hodowlę bydła mlecznego, w coraz to nowocześniejszy sposób. Corocznie wzrasta w naszej gminie ilość krów mlecznych, wydajność użytków zielonych i areał uprawy kukurydzy silosowej. Uruchamia się nowe i unowocześnia istniejące przyoborowe zlewnie mleka. Celem takich działań jest zwiększenie produkcji mleka wysokiej jakości, oraz ułatwienie pracy w gospodarstwie.

Uwzględniając wpływ intensywnej produkcji mleka na środowisko naturalne w kontekście ustawy "O nawozach i nawożeniu", Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Biskupcu uznał za celowe przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego dla producentów mleka do ekologicznej obory wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce.

W dniu 16 października 2001 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Biskupcu, przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Biskupcu zorganizował wyjazd grupy rolników, hodowców bydła mlecznego do gospodarstwa " mleczarskiego" we Franknowie, gmina Jeziorany.

Właścicielami tego gospodarstwa jest polsko-holenderskie małżeństwo Magdaleny i Eddie'go Bos, które rozpoczynało swoją działalność w kierunku produkcji mleka w 1998 roku.

Priorytetowym zadaniem rolników było zabezpieczenie bazy paszowej dla inwentarza. W związku z tym zaniedbane użytki zielone obsiano holenderskimi, wysokowydajnymi mieszankami traw firmy Van Der Have. Następnie w pierwszej połowie 2000 r. dokonano modernizacji budynków inwentarskich, przerabiając je w bardzo pomysłowy sposób na przyjazną dla zwierząt oborę wolnostanowiskową na głębokiej ściółce i halę udojową. W drugiej połowie 2000 r. sprowadzono z Holandii jałówki cielne, które już od września zaczęły się cielić.
Aktualnie areał gospodarstwa wynosi 60 ha, na których oprócz użytków zielonych uprawia się kukurydzę na kiszonkę. Państwo Bos od początku zrezygnowali z produkcji zbóż. Słoma i całość pasz treściwych dla inwentarza pochodzą z zakupu. Obecnie w gospodarstwie są 43 krowy mleczne i 22 jałówki przeznaczone do dalszego chowu. Rolnicy zakładają, że docelowo stado podstawowe będzie liczyło 80 krów. Średnia wydajność mleczna z obory za I laktację wyniosła 8100 litrów mleka od krowy. Uzyskanie tak wysokiej wydajności było możliwe dzięki genetycznym cechom bydła, stosowaniu w żywieniu wysokojakościowych pasz oraz stworzeniu zwierzętom korzystnych warunków bytowych.
W okresie letnim żywienie krów oparte jest na wysokobiałkowej zielonce z pastwisk z dodatkiem pasz treściwych, natomiast zimą stosuje się sianokiszonkę i kiszonkę z kukurydzy (do woli) i wysokobiałkowe pasze treściwe.

Nie wszystkie jednak wzorce z Holandii państwo Bos planują przenieść do swojego gospodarstwa. Nie zamierzają stosować holenderskich norm nawożenia użytków zielonych - nawet do 600 kg N/ha, czy zagęszczenia zwierząt -do 3,5 DJP na ha. Uważają, że są one niezgodne z ekologicznym charakterem naszego regionu.

Na przykładzie gospodarstwa państwa Bos'ów, biskupieccy producenci mleka zobaczyli, że możliwe jest uzyskanie w warunkach Polski - holenderskich, wysokich wyników produkcji w krótkim czasie. Ważne jest tylko, aby wykorzystać odpowiednie wzorce.

mgr inż. Wanda Kępczyńska
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Olsztyn - gmina Biskupiec

Źródło: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Biskupcu

Reklama


Tłumaczenia