Jesteś tu:Informacje / Inne / Szpital bez bólu

Szpital bez bólu


Wstawiony przez admin 23 luty 2011

Szpital bez bólu

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu uzyskał certyfikat "Szpital bez bólu" na okres 3 lat. Polskie Towarzystwo Badania Bólu nadaje ten certyfikat placówkom, które spełnią określone kryteria i przyczyniają się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Aby uzyskać certyfikat Szpital musiał spełnić następujące wymagania:
- Uczestnictwo personelu medycznego (anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych, oraz pielęgniarek) jeden raz w roku w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego
- Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem.
- Prowadzenie monitoringu natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, co najmniej 4 razy na dobę.
- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania
- Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na załączonym formularzu działań niepożądanych

Ból pooperacyjny stanowi podstawową obawę przedoperacyjną u większości pacjentów. Jego skuteczne uśmierzanie prowadzi natomiast do uzyskania lepszego poziomu satysfakcji pacjenta. Jednym ze sposobów poprawy przeciwbólowego postępowania pooperacyjnego jest edukacja pacjenta oraz poprawa jego świadomości doświadczeń pooperacyjnych. Skuteczne uśmierzanie bólu pooperacyjnego jest integralną częścią nowoczesnego leczenia chirurgicznego. Minimalizuje cierpienie, poprawia jakość życia w tym okresie, zmniejsza liczbę powikłań, skraca pobyt w szpitalu oraz powoduje szybszy powrót do zdrowia pacjentów.

Źródło: szpital-biskupiec.pl

Reklama


Tłumaczenia