Jesteś tu:Informacje / Inne / Konferencja - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

Konferencja - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną


Wstawiony przez admin 25 listopad 2012

Konferencja

Biskupieckie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zorganizowała konferencję "Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną", która obyła się 19 listopada w Biskupieckim Domu Kultury.

Celem konferencji jest promocja aktywności zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym, w tym pokazanie pracodawcom korzyści społecznych i finansowych związanych z zatrudnianiem osób wykluczonych, a także prezentacja „dobrych praktyk” i skutecznych rozwiązań przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Konferencja to ostatni element podsumowujący realizację projektu „Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej ONI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie realizacji projektu 22 osoby z upośledzeniem umysłowym otrzymały kompleksowe wsparcie doradcze i psychologiczne, uczestniczyły w warsztatach aktywizujących zawodowo i wzmacniających kompetencje społeczne, a także odbyły praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców.

Źródło: biskupiec.pl / powiat-olsztynski.pl

Reklama


Tłumaczenia