Jesteś tu:Informacje / Kultura i rozrywka / Przegląd Alternatywnych Form Teatralnych

Przegląd Alternatywnych Form Teatralnych


Wstawiony przez admin 05 grudzień 2008

Przegląd Alternatywnych Form Teatralnych

Ta myśl Jonathana Carrolla przyświecała organizatorom Przeglądu Alternatywnych Form Teatralnych, który odbył się 6 listopada w Biskupieckim Domu Kultury. Trudno powiedzieć, który z celów imprezy był istotniejszy: integracja środowisk amatorsko zajmujących się teatrem czy prezentacja dorobku artystycznego ośmiu zaproszonych grup teatralnych. Na pewno "alternatywność" Przeglądu była dostrzegalna w całym przedsięwzięciu, począwszy od zgromadzonych artystów i widowni, którą stanowili pełno- i niepełnosprawni, na prezentowanych formach kończąc – można było zobaczyć naprawdę różnorodne formy ekspresji.

Przegląd rozpoczął występ gospodarzy - Teatr Dźwięku (grupa z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biskupcu), który zaprezentował muzyczną podróż po kulturach trzech kontynentów – Afryki, Australii i Ameryki Północnej. W trakcie imprezy w sali wystawowej BDK odbyła się prezentacja etnicznych instrumentów wykorzystywanych podczas spektaklu.

Biskupiec reprezentowała Grupa Teatralna z Zespołu Szkół w mrocznej interpretacji poezji Haliny Poświatowskiej i Roberta Stillera, a także Grupa Alpuhara z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w musicalowo-żeglarskiej przypowieści o miłości. Obie grupy, pomimo krótkiego stażu artystycznego, zrobiły duże wrażenie na widowni. Duże brawa otrzymali także młodzi artyści z Teatru Światło i Cień z Olsztyna za profesjonalnie przygotowany spektakl "Śmiecie" na podstawie tekstów Jonasza Kofty. Wiodącą formą wyrazu podczas Przeglądu była jednak pantomima, którą posługiwały się grupy z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi, Ostródzie i Siedliskach, a także Teatr Studencki Cezar z Olsztyna. Brak ekspresji słownej jest charakterystyczny zwłaszcza dla grup, w skład których wchodzą osoby niepełnosprawne, co jednak nie ogranicza przekazu, a czyni go bardziej złożonym. Dzięki temu występy prowokowały do dyskusji i pozwalały na różnorodną interpretację. Prezentowanym sztukom przyglądało się gremium ekspertów w składzie: Jadwiga Marzjan, Marian Maciejak i Krzysztof Rojewski, którzy podsumowali Przegląd i wręczyli grupom, upominki i specjalnie na tę okazję za- projektowane statuetki, także opinie streszczające własne wrażenia.

Przegląd, zarówno wśród gości i samych grup występujących, zebrał bardzo dobre recenzje, co automatycznie zrodziło pytanie o kontynuację tego przedsięwzięcia w przyszłym roku. Odpowiedź na nie wiąże się z wyjaśnieniem celów Przeglądu. Pomysł na Przegląd Alternatywnych Form Teatralnych zrodził się z potrzeby spotkania i dialogu. Biskupiecki WTZ posiada ciekawą formę teatralną – Teatr Dźwięku, który występował i wygrywał na kilku przeglądach, ale były to przeglądy osób niepełnosprawnych. Tym, co uderza podczas takich imprez jest to, że najczęściej niepełnosprawni grają wśród niepełnosprawnych i dla niepełnosprawnych. Można by powiedzieć, że nie ma w tym nic złego. Teatry szkolne występują dla siebie nawzajem, niepełnosprawne we własnym gronie, studenckie na specjalnych akademickich przeglądach. Jest to potrzebne do porównania swoich możliwości, jednak co istotne blokuje często im wszystkim okazji do wzajemne- go poznania, które jest podstawą do przełamania tkwiących w nas barier.

Osobiście odczułem, że Przegląd ma sens i warto go kontynuować, kiedy spotkałem się z dwiema opiniami. Pierwszą usłyszałem od reżysera jednego z występujących teatrów szkolnych, który powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, że niepełnosprawni, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tak fenomenalnie grać na scenie. Z drugą opinią zetknąłem się na widowni rozmawiając z nauczycielką, która przyszła oglądać występy razem z grupą uczniów, na której ogromne wrażenie wywarła "mieszana" publiczność. Uczniowie i oficjele siedzieli obok osób niepełnosprawnych, nie było widać granic, widownia była różnorodna tak, jak różnorodne jest społeczeństwo, w którym żyjemy.

Integracji możemy się uczyć tylko w praktyce – to było możliwe podczas Przeglądu. Jeśli do tych korzyści społecznych dorzucić walory artystyczne towarzyszące wydarzeniu, mam nadzieję, że powiedzie się zamysł uczynienia z Przeglądu imprezy cyklicznej! Przegląd zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu, dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz pomocy Biskupieckiego Domu Kultury. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Mirosław Pampuch – Starosta Olsztyński i Elżbieta Samorajczyk – Burmistrz Miasta Biskupiec.

Piotr Kubarewicz. Źródło: "Pod Tytułem" 4/2008. Fot. Justyna Kalkowska

Reklama


Tłumaczenia