Jesteś tu:Informacje / Polityka / Wszyscy byli za

Wszyscy byli za


Wstawiony przez admin 20 maj 2006

Po raz pierwszy w swojej historii burmistrz Biskupca dostał stuprocentowe poparcie radnych za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, - Radni docenili pracę burmistrza - mówi przewodnicząca Rady Miejskiej.

Najważniejsza sesja w roku trwała w Biskupcu niecałe dwie godziny (odbyła się w środę, 26 kwietnia). Spośród 21 radnych na sali sesyjnej zameldowało się tylko 16 samorządowców. Radni głosowali nad absolutorium dla burmistrza. Zgodnie, bez głosu wstrzymującego się i przeciwnego, zdecydowali o przyjęciu uchwały z wykonania budżetu za 2005 rok. Tym samym burmistrz Marek Domin uzyskał absolutorium.
- Radni zaufali burmistrzowi i docenili jego pracę na rzecz rozwoju gminy - mówi Alina Radziszewska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Biskupcu. - Widać, że burmistrz daje z siebie wszystko. Aktywnie pozyskuje środki z Unii Europejskiej na inwestycje, takie jak wodociągi w gminie, budowa dróg czy nowy amfiteatr.

Po raz pierwszy

Marek Domin, burmistrz Biskupca, nie krył zadowolenia po głosowaniu nad wykonaniem budżetu za 2005 rok.
- Cieszę się, że po prawie czterech latach pracy radni opowiedzieli się w tak wyraźny sposób - uważa Marek Domin. - Uzyskałem stuprocentowe poparcie. To zdarzyło się po raz pierwszy odkąd jestem burmistrzem w Biskupcu. We wcześniejszych latach nigdy nie miałem tak dobrego wyniku.

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu, dochody w stosunku do zaplanowanych zostały zrealizowane w 106 proc, a wydatki w 94 proc. (42 mln zł).- Aż jedna trzecia wydatków została przeznaczona na inwestycje w gminie - mówi z dumą Domin.
Poprzedni rok gmina zakończyła deficytem budżetowym na poziomie 6,2 mln zł.
- To naprawdę nieduży deficyt w porównaniu do poczynionych inwestycji - przekonuje Domin. - Najważniejsze, że przez ponad trzy lata udało się wyzwolić zaangażowanie wśród mieszkańców Biskupca i okolicznych miejscowości. Pobudziliśmy ludzi do inwencji i działania, o czym może świadczyć fakt, że aż trzy wsie zostały nagrodzone w wojewódzkim konkursie.

Wniosek handlowców

Oprócz sprawy absolutorium radni przyjęli również uchwałę o nadaniu imienia Jana Nepomucena mostowi nad rzeką Dymer.
- Podjęliśmy też istotną uchwałę o zmianach w podziale gminy na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i liczbie radnych wybieranych w gminie - informuje Alina Radziszewska. Radni przyjęli też strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie do 2015 roku. Ponadto negatywnie został rozpatrzony wniosek handlowców z niedzielnego targu, który odbywa się na terenie byłej jednostki wojskowej, o zmianę opłaty targowej.
- Rada przychyliła się do opinii wypracowanej na komisji budżetu i finansów i pozostawiła niezmienioną opłatę - wyjaśnia Alina Radziszewska.
Opłata ta wynosi 9 zł za metr kwadratowy, a kupcy wnosili o zmniejszenie opłaty do 3,5 zł za metr bieżący powierzchni.

Źródło: Radosław Paździorko, Tygodnik "Nasza Warmia"

Reklama


Tłumaczenia