Jesteś tu:Informacje / Sport / Rajdowa Bęsia zaprasza rodziny

Rajdowa Bęsia zaprasza rodziny


Wstawiony przez admin 03 maj 2011

Wzorem lat ubiegłych stowarzyszenie "NASZA BĘSIA" w Bęsi, wspólnie z Urzędem Gminy w Kolnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie, Sołtysem i Radą Sołecką w Bęsi, Urzędem Miejskim w Biskupcu i Bisztynku przy wsparciu policji, straży pożarnej i innych organizacji organizuje IV Ogólnopolski Rodzinny Rajd Samochodowy.

Impreza odbędzie się 28 maja na terenie gminy Kolno. Patronat nad nią objął Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. - Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla kierowców amatorów i obchodzona jest w ramach XIII– Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny - „Rodzina najważniejsza! – Postaw na rodzinę” oraz Dnia Dziecka – informuje Stefan Bigus, kierownik organizacyjny rajdu. Start i meta przewidziane są na boisku wiejskim w Bęsi. W poszczególnych sołectwach gminy Kolno oraz w Biskupcu i Bisztynku zlokalizowane zostaną punkty kontrolne, na których startujące załogi będą miały do wykonania określone punktowane zadania sprawnościowe np. strzelanie z wiatrówki do tarczy, rzut lotką, tor przeszkód, udzielanie pierwszej pomocy, ocena właściwej reakcji na zagrożenia w ruchu drogowym.

Przejazd trasą rajdu odbywać się będzie przy otwartym ruchu drogowym i nie wymaga szczególnego zabezpieczenia. Zawody zorganizowane są w taki sposób, aby każdy bezpiecznie pokonał trasę bez większych problemów. Podczas trwania imprezy w Bęsi odbędą się występy artystyczne oraz różne pokazy. Lokalizacja Biura Rajdu: Ludowy Klub Sportowy BKS WARMIANKA w Bęsi , Bęsia 24, 11-311 Kolno, tel. 089 7163202, e-mail warmiankabesia3@ wp.pl. Wszelkie informacje można też uzyskać na stronie internetowej www.warmianka-besia.pl.tl., gdzie znajduje się również regulamin rajdu.

Źródło: powiat-olsztynski.pl
Etykietowanie

Reklama


Tłumaczenia