Jesteś tu:Informacje / Kultura i rozrywka / Ocalić od zapomnienia kulturę regionu

Ocalić od zapomnienia kulturę regionu


Wstawiony przez admin 07 maj 2010

Ocalić od zapomnienia kulturę regionu

To jest kapitalna sprawa! – Elżbieta Karczmarek, etnograf z Muzeum Warmii i Mazur jest zauroczona ostatnim pomysłem Węgojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej CEL, które przy dużym zaangażowaniu uczniów stworzyło Komputerowe Muzeum Wsi Warmińskiej.

Krajobraz warmińskich wsi zmienił się na przestrzeni ostatnich lat bezpowrotnie. Proces modernizacji postępuje coraz szybciej. Z powierzchni ziemi znikają elementy architektury charakterystyczne dla Warmii. Podobnie jest ze starymi rzeczami przechowywanymi gdzieś na strychach, które w czasie robienia porządków lądują często na śmietniku. - Drewniane chaty podupadają coraz bardziej, a nowi właściciele działek, na których one stoją, bez skrupułów je rozbierają, a w ich miejsce stawiają nowe domy – mówi Wanda Koza, nauczycielka Zespołu Szkół Węgojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej CEL w Węgoju, która wspólnie z innymi członkami stowarzyszenia postanowiła zrobić coś z tym problemem.

Z nich się wywodzimy

Członkowie stowarzyszenia wyszli z założenia, że warto ocalić od zapomnienia dawny i obecny dorobek kultury regionu kilku wsi warmińskich skupionych wokół Węgoja. Swój zamysł postanowili zrealizować poprzez nietypowy projekt "Komputerowe Muzeum Wsi Warmińskiej".

Projekt został w 2009 roku zgłoszony do konkursu Fundacji Wspomagania Wsi, przeszedł szczęśliwie dwa etapy kwalifikacji i uzyskał środki finansowe na realizację. - Do poszukiwania i gromadzenia materiałów na temat historii, walorów przyrodniczych, kulturowych i architektonicznych Węgoja, Stryjewa, Łabuchów, Dębowa i Wólki Wielkiej zostali zaangażowani uczniowie gimnazjum – wyjaśnia Teresa Kacperska, dyrektor Zespołu Szkół w Węgoju. Młodzież do marca 2010 nagrywała opowieści starszych mieszkańców wiosek, gromadziła informacje w bibliotekach, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, olsztyneckim skansenie, robiła zdjęcia zabytków, kapliczek i warmińskiej architektury. Gimnazjaliści przeglądali stare kroniki szkolne, dokumenty w urzędach, zbierali też wiekowe sprzęty codziennego użytku. - Chcieliśmy, żeby młodzież miała cieplejsze spojrzenie na stare rzeczy, żeby nie traktowali ich, jak nic niewartych staroci, bo przecież to jest nasza kultura i korzenie, z których się wywodzimy – mówi Wanda Koza.

Cenne rzeczy w otoczeniu

Praca nad projektem uświadomiła jego uczestnikom, że niektóre obiekty zdążyli uwiecznić w ostatniej chwili. - Jeśli nie możemy ich uratować, to warto zostawić je chociaż w pamięci dla potomnych – mówi Wanda Koza. Wszystkie zebrane materiały zostały umieszczone na stronie internetowej www.muzeum-wsi.ehost.pl, na której znalazło się Komputerowe Muzeum Wsi Warmińskiej. Oprócz dawnego dorobku kultury warmińskiej znalazł się w nim także współczesny dorobek. W muzeum są także działy prezentujące teraźniejsze dokonania warmińskiego zespołu "Węgojska Strużka" czy doroczne Misterium Męki Pańskiej w Węgoju. Elżbieta Kaczmarek, etnograf z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie jest zachwycona inicjatywą stowarzyszenia CEL z Węgoja. - To jest kapitalna sprawa! – uważa Elżbieta Kaczmarek. – Komputerowe Muzeum to znakomity sposób, żeby dowartościować warmińską kulturę wiejską, która znika w szybkim tempie. To także pomysł na podniesienie świadomości wiejskiej ludności, która często nie wie, jak cenne rzeczy ma w swoim otoczeniu. Wspaniale, że w projekcie tak dużą rolę odegrali młodzi ludzie. To będzie procentować w przyszłości.

Źródło: Jacek Niedzwiecki, Przegląd Warmiński nr 4(35) 2010. Powiat Olsztyński.

Świetny pomysł ! - wkrótce wymienione tutaj wsie będą geolokalizowane, więc wszelkie informacje będą bardzo przydatne ;)

Reklama


Tłumaczenia